هیلل (عبری:הלל) از دانشمندان و رهبران مذهبی یهودی (زاده نزدیک به سال ۱۱۰ پیش از میلاد، درگذشته در سال ۱۰ میلادی) و از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ دین یهود بود.

هیلل
هیلل
Hillel the Elder
جزئیات شخصی
متولدنزدیک به ۱۱۰ پیش‌از میلاد
بابل, شاهنشاهی اشکانی
درگذشته۱۰ میلادی
اورشلیم, یهودیه

او بنیانگذار بیت هیلل (בית הלל) در بود. هیلل در بابل زاده شده بود و نسبش از سوی پدر به طایفه بنیامین و از سوی مادر به خاندان داوود می‌رسید. بر اساس میشنا، هیلل بابل را ترک گفت تا در نزد شمعیا و اوطلیون در اورشلیم تورات را بیاموزد. سرانجام وی به عنوان رئیس سنهدرین (ناسی) برگزیده شد و چهل سال در این مقام باقی ماند. فرزندان هیلل تا چندین سال رهبری قوم یهود را برعهده داشتند.

هیلل در زمان تولد عیسی مسیح کاهن اعظم معبد سلیمان بود.

منابع ویرایش