هیه جونگ از گوریو

پادشاه هیه جونگ (تولد ۹۱۲ - مرگ ۲۳ اکتبر ۹۴۵) دومین پادشاه از سلسله گوریو بود. او پسر پادشاه تائجو بود که در سال ۹۴۳ میلادی پس از پدرش به حکومت رسید و تا سال ۹۴۵ میلادی حکومت کرد

هیه جونگ از گوریو
سلطنت۹۴۳–۹۴۵
پیشینپادشاه تائجو
جانشینپادشاه جئونگ جونگ اول
زاده۹۱۲
درگذشته۲۳ اکتبر ۹۴۵
پدرپادشاه تائجو
مادرملکه جانگ هوا
پادشاهان کره
گوریو

۱- ته‌جو ۹۱۸ - ۹۴۳
۲- هیه جونگ ۹۴۳ - ۹۴۵
۳- جئونگ جونگ اول ۹۴۵ - ۹۴۹
۴- گوانگ جونگ ۹۴۹ - ۹۷۵
۵- گیونگ جونگ ۹۷۵ - ۹۸۱
۶- سئونگ جونگ ۹۸۱ - ۹۹۷
۷- موک جونگ ۹۹۷ - ۱۰۰۹
۸- هیون جونگ ۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
۹- دوک جونگ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
۱۰- جئونگ جونگ دوم ۱۰۳۴ - ۱۰۴۶
۱۱- مون جونگ ۱۰۴۶ - ۱۰۸۳
۱۲- سونجونگ ۱۰۸۳
۱۳- سئونجونگ ۱۰۸۳ - ۱۰۹۴
۱۴- هونجونگ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵
۱۵- سوکجونگ ۱۰۹۵ - ۱۱۰۵
۱۶- یه جونگ ۱۱۰۵ - ۱۱۲۲
۱۷- اینجونگ ۱۱۲۲ - ۱۱۴۶
۱۸- ایجونگ ۱۱۴۶ - ۱۱۷۰
۱۹- میونگ جونگ ۱۱۷۰ - ۱۱۹۷
۲۰- سینجونگ ۱۱۹۷ - ۱۲۰۴
۲۱- هویجونگ ۱۲۰۴ - ۱۲۱۱
۲۲- گانگ جونگ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳
۲۳- گوجونگ ۱۲۱۳ - ۱۲۵۹
۲۴- ون جونگ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۴
۲۵- چونگ نیول ۱۲۷۴ - ۱۳۰۸
۲۶- چونگ سون ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳
۲۷- چونگ سوک ۱۳۱۳ - ۱۳۳۰
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲
۲۷- چونگ سوک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۹ - ۱۳۴۴
۲۹- چونگ موک ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸
۳۰- چونگ جونگ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱
۳۱- گُنگ‌مین ۱۳۵۱ - ۱۳۷۴
۳۲- یو ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸
۳۳- چانگ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
۳۴- گونگ یانگ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲

زندگی‌نامه

ویرایش

پادشاه هیه جونگ با نام وانگ مو در سال ۹۱۲ میلادی در ناجونگ به دنیا آمد. مادر او همسر اول تائجو وانگ گان ملکه جانگ هوآ که از خاندان اوه بود به دنیا آمد. زمانی که پادشاه تائجو در ناجونگ ژنرال بود عاشق معکع جانگ هوآ شد. در سال ۹۲۱ میلادی با پشتیبانی ژنرال بائک سول هو به ولیعهدی انتخاب شد هیه جونگ در تأسیس گوریو به پدرش تائجو وانگ گان بسیار کمک کرد. همچنین در نبرد ی بازماندگان باکجه عامل مهمی در پیروزی بود او در سال ۹۴۳ میلادی ی از مرگ تائجو به قدرت رسید زمانی که او پادشاه شد جنگ میان شاهزادگان بر سر قدرت شکل گرفت شاهزاده سوم وانگ یو (جونگ جونگ اول) خواستار تخت سلطنت شد وانگ یو با قبیله چونگجو یو و شخصی به اسم وانگ شیک ریوم علیه هیه جونگ شورش کرد وانگ یو همچنین دست به تحریک هیه جونگ برای کشتن شاهزادگان وانگ وون و وانگ سو کرد.

در سال ۹۴۵ میلادی در سال دوم سلطنت هیه جونگ به خاطر بیماری اگزما شدیداز دنیا رفت اما دلیل مرگ او در روایات تاریخی مسمویت با جیوه در حمام گزارش شده‌است که بیشتر بدنش را لکه‌های چرکی و خونی گرفته بود و در تنفس مشکل داشت وی توسط برادرش وانگ یو عزل شد.

خانواده

ویرایش

پدر: تائجو وانگ گان

مادر: ملکه جانگ هوآ

همسر اول: ملکه یی هوآ

همسر دوم: بانو گیونگ وو

همسر سوم: بانو هوآنگ جون

همسر چهارم: بانو چونگجو

بانو یی جو (معشوقه)

ولیعهد جی (در کودکی فوت شد)

بانو میونگ یی (معشوقه)

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی

پادشاه پیشین:
تائجو
هیه جونگ
گوریو

۹۴۳–۹۴۵

جانشین:
جئونگ جونگ اول

این پادشاه از بیماری پوستی رنج می‌برده‌است و بارها مورد سوء قصد قرار گرفت و سرانجام توسط جونگ جیونگ اول کشته شد