هیون تو گون

یکی از فرمانداری‌های هان

هیون تو گون یا زوانتو مهم‌ترین نقطه از فرمانداری‌های ۴ گانه هان بود. مأموریت این فرمانداری توسعه روابط خارجی سلسله هان و کنترل امپراتوری بویو بود. این فرمانداری سعی کرد از ساخت سلاح در بویو جلوگیری کند و بویو را آرام آرام از بین ببرد. اما امپراتور گوموا به خاطر زیرکی‌اش متوجه این موضوع شد و به دلیل نجات مردم گوجوسان به فرمانداری‌های زنفان و لیندان حمله کرد اما سرانجامی برای بویو نداشت زیرا آن‌ها در ابتدا فکر می‌کردند فقط با دو فرمانداری و قوای کمکی هیون تو گون می‌جنگند، در حالیکه ارتش فرمانداری‌های زنفان لیندان از بویو شکست خورده سپاه ۲۰۰۰۰ نفری هیون تو گون با وجود اینکه تدارکاتش به دست دشمن افتاده‌است دفاع می‌کند این ارتش هم در حال شکست خوردن است که ارتش فرمانداری لیوندانگ بر مردم جنوب غلبه می‌کند و ارتشی ۳۰۰۰۰ نفری را می‌فرستد. دفع محکم ارتش فرماندار یانگجو باعث می‌شود که بویو قبل از اینکه ارتش یودونگ از راه برسد به دستور تسو ولیعهد بویو از این جنگ عقب‌نشینی می‌کند. دلیل اینکه تسو این فرمان را می‌دهد این بود که امپراتور به دلیل اصابت تیر به او به شدت زخمی شده‌است و هان از بویو تقاضای غرامت می‌کند. هیون تو با دفاع نقش زیادی در پیروزی هان داشت. اما این پیروزی‌ها زیاد دوام نیاورد.

هیون تو گون
نام چینی
زبان‌های چینی玄菟郡
نام کره‌ای
هانگول
현도군
هانجا
玄菟郡
فرمانداری زوانتو(نارنجی)

فرماندار

ویرایش

فرماندار هیون تو یانگجو نام داشت که شاهزاده کیما بود او بعد از فتح کیما اسیر شد اما توانست اعتماد چینی‌ها را جلب کند و به کشور خود خیانت کرد و فرماندار شد.

او با اینکه روابط بدی با بویو داشت تسو را به عقد دخترش درآورد. بعد ار مأموریت جنگی مأمور جلوگیری از قدرت گرفتن جومونگ در جولبون شد اما او با وجود فرستادن ارتش‌های زیاد باز هم شکست خورد و در مرز برکناری قرار گرفت.

سرنوشت

ویرایش

در سال ۳۷ قبل از میلاد جومونگ به هیون تو گون حمله کرد شاهزاده تسو در این جنگ به کمک فرماندار یانگجو آمد بعد از چند ماه کنترل شهر زوانتو به دست جومونگ افتاد و فرمانده جناح راست هیون تو مانکسومان کشته شد با این اتفاقات یانگجو دستور عقب‌نشینی به سمت لیوندانگ داد که در میانه راه مورد حمله ارتش جولبون قرار گرفتند و فرمانده سوار نظام آهنین دانگسان به همراه اکثر ارتش زوانتو کشته شد فرماندار یانگ جو هم بعد از اسیر شدن توسط جومونگ کشته شد، اما تسو با تعدادی از افرادش موفق به فرار شدند، سر انجام با فتح این فرمانداری گوگوریو به وجود آمد و در آخر تسو به دست نوه جومونگ کشته شد و بویو نابود شد و به بخشی از گوگوریو تبدیل گشت.

منابع

ویرایش

کا بی اس