باز کردن منو اصلی

هیون تو گون یا زوانتو یکی از فرمانداری‌های ۴ گانه هان بود. مأموریت این فرمانداری توسعه روابط خارجی سلسله هان و کنترل امپراتوری بویو بود. این فرمانداری سعی کرد از ساخت سلاح در بویو جلوگیری کند و بویو را آرام آرام از بین ببرد. اما امپراتور گوموا به خاطر زیرکیش متوجه این موضوع شد و به دلیل نجات مردم گوجوسان به فرمانداری‌های جیم یئون یم دون حمله کرد اما سر انجامی برای برای بویو نداشت زیرا آن‌ها در ابتدا فکر می‌کردند فقط با دو فرمانداری و قوای کمکی هیون تو گون می‌جنگند. در حالیکه ارتش فرمانداری‌های جیم یئون یم دون از بویو شکست خورده سپاه ۲۰۰۰۰ نفری هیون تو گون با وجود اینکه تدارکاتش به دست دشمن افتاده‌است دفاع می‌کند این ارتش هم در حال شکست خوردن است که ارتش فرمانداری یودونگ بر مردم جنوب غلبه می‌کند و ارتشی ۳۰۰۰۰ نفری را می‌فرستد دفع محکم ارتش هیون تو گون باعث می‌شود که بویو قبل از اینکه ارتش یودونگ از راه برسد به دستور تسو ولیعهد بویو از این جنگ عقب‌نشینی می‌کند. تسو این فرمان را می‌دهد زیرا امپراتور به دلیل اصابت تیر به او به شدت زخمی شده‌است و هان از بویو تقاضای غرامت می‌کند. هیون تو با دفاع نقش زیادی در پیروزی هان داشت. اما این پیروزی‌ها زیاد دوام نیاورد.

هیون تو گون
نام چینی
چینی 玄菟郡
نام کره‌ای
هانگول 현도군
هانجا 玄菟郡
فرمانداری زوانتو(نارنجی)

فرماندارویرایش

فرماندار هیون تو یانگ جونگ نام داشت که شاهزاده کیما بود او بعد از فتح کیما اسیر شد اما توانست اعتماد چینی‌ها را جلب کند و به کشور خود خیانت کرد و فرماندار شد.

او با اینکه روابط بدی با بویو داشت تسو را به عقد دخترش در آورد. بعد ار مأموریت جنگی مأمور جلوگیری از قدرت گرفتن جومونگ در جولبون شد اما او با وجود فرستادن ارتش‌های زیاد باز هم شکست خورد و در مرز برکناری قرار گرفت.

سرنوشتویرایش

هیون تو گون سر انجام به دست جومونگ فتح شد و با فتح این فرمانداری گوگوریو به وجود آمد و یانگ جونگ کشته شد.

منابعویرایش