هیچ برپایه اسطوره‌های مزدیسنا دیو تنگ‌دستی است.

واژه‌شناسیویرایش

این نام در پارسی میانه hēč و در اوستایی -haēčah آمده‌است و معنای تنگسالی و خشکسالی می‌دهد.

منابعویرایش