وارون ضربی

وارون ضربی[۱] برای عنصری مانند g، وارون ضربی، عنصری مانند g-1 خواهد بود به طوری که باشد. وارون ضربی برای تعریف‌نشده است. وارون ضربیِ یک عدد غیرصفر مانند برابر است.

برای عدد مختلط z = a + bi، وارون ضربی را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد:

جستارهای وابسته

منابع

  1. «وارون ضربی» [ریاضی] هم‌ارزِ «multiplicative inverse, reciprocal element»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶ (ذیل سرواژهٔ وارون ضربی)