والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - مسابقات انتخابی مردان

انتخابی المپیک والیبال مردان ۲۰۱۶ مسابقات گزینشی احراز صلاحیت برای حضور در مسابقات والیبال مردان المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل می‌باشد که از ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۶ در حال برگزاری است. در انتخابی المپیک یک تیم به عنوان میزبان به المپیک صعود می‌کند که طبیعتاً در هیچ مسابقات انتخابی شرکت نمی‌کند. دو تیم هم در مسابقات جام جهانی انتخاب می‌شود. برای هر قاره یک مسابقات انتخابی در نظر گرفته شده است، منتهی در قاره آسیا مسابقاتی مخصوص آسیا برگزار نمی‌شود. در مسابقات انتخابی قاره آفریقا یک تیم، اروپا یک تیم، آمریکای شمالی و جنوبی هر کدام یک تیم به المپیک صعود می‌کنند.

نوع گزینشویرایش

در مسابقات انتخابی جهانی هشت تیم در یک گروه شرکت می‌کنند، چهار تیم از آسیا و چهار تیم دیگر تیم‌هایی هستند که در انتخابی قارهٔ خودشان از صعود به المپیک باز مانده‌اند که شامل تیم دوم آمریکای شمالی، تیم دوم آمریکای جنوبی، تیم دوم و تیم سوم اروپا است. سپس بعد از اینکه این هشت تیم با یکدیگر مسابقه دادند، سه تیم اول مسابقات علاوه بر بهترین تیم آسیایی به المپیک صعود می‌کند. همچنین آن تیم که به عنوان بهترین تیم آسیایی صعود می‌کند نباید جزو سه تیم اول باشد. مثلاً اگر یک تیم آسیایی جزو سه تیم اول بود فدراسیون از بین تیم‌های صعود نکرده بهترین تیم آسیایی را انتخاب می‌کند. برای کسانی که در انتخابی قاره‌ای موفق به صعود نشده‌اند علاوه بر انتخابی جهانی، یک مسابقه دیگر به نام انتخابی جهانی ۲ برگزار می‌شود که چهار شرکت کننده دارد که شامل تیم‌های دوم و سوم آفریقا و تیم‌های سوم آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است.

تیم‌های انتخاب شدهویرایش

مسابقه انتخابی تاریخ میزبان تعداد تیم منتخب
میزبان ۲ اکتبر ۲۰۰۹   کپنهاگ 1   برزیل
جام جهانی ۲۰۱۵ ۸–۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵   ژاپن ۲   ایالات متحده آمریکا
  ایتالیا
انتخابی آمریکای جنوبی ۹–۱۱ اکتبر ۲۰۱۵   مایکتیا ۱   آرژانتین
انتخابی اروپا ۵–۱۰ ژانویه ۲۰۱۶   برلین ۱   روسیه
انتخابی آفریقا ۱۲-۷ ژانویه ۲۰۱۶   برازاویل, کنگو ۱   مصر
انتخابی آمریکای شمالی ۸–۱۰ ژانویه ۲۰۱۶  ادمونتون ۱   کوبا
انتخابی آسیا ۲۸ می-۵ ژوئن ۲۰۱۶  ژاپن ۱   ایران
انتخابی جهانی ۱ ۳   لهستان
  فرانسه
  کانادا
انتخابی جهانی ۲   مکزیکو سیتی ۱   مکزیک
مجموع ۱۲

انتخابی مردانویرایش

واجد شرایط برای حضور در المپیک تابستانی ۲۰۱۶
واجد شرایط برای حضور در مسابقات انتخابی جهانی

کشور میزبانویرایش

جام جهانی ۲۰۱۵ویرایش

رتبه تیم
    ایالات متحده آمریکا
    ایتالیا
    لهستان
۴   روسیه
۵   آرژانتین
۶   ژاپن
۷   کانادا
۸   ایران
۹   استرالیا
۱۰   مصر
۱۱   ونزوئلا
۱۲   تونس

آفریقاویرایش

رتبه تیم
۱   مصر
۲   تونس
۳   الجزایر
۴   کامرون
۵   کنگو
۶   جمهوری دموکراتیک کنگو
۷   نیجریه

اروپاویرایش

رتبه تیم
۱   روسیه
۲   فرانسه
۳   لهستان
۴   آلمان
۵   صربستان
۶   بلغارستان
۷   بلژیک
۸   فنلاند

آمریکای شمالیویرایش

بازی امتیاز دست امتیاز
رتبه تیم برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۳ ۰ ۹ ۹ ۰ بیشینه ۲۳۳ ۱۹۰ ۱٫۲۲۶
۲   کانادا ۲ ۱ ۶ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۲۰۷ ۱۹۴ ۱٫۰۶۷
۳   مکزیک ۰ ۲ ۰ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۲۲۴ ۲۵۸ ۰٫۸۶۸
۴   پورتوریکو ۰ ۲ ۰ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۴۲ ۲۶۴ ۰٫۹۱۷
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۸ Jan ۱۷:۰۰ کانادا   ۳–۰   مکزیک ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۸ P2 P3
۸ Jan ۱۹:۰۰ کوبا   ۳–۰   پورتوریکو ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۳۳–۳۱     ۸۳–۷۳ P2 P3
۹ Jan ۱۳:۳۰ کانادا   ۳–۰   پورتوریکو ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۱ P2 P3
۹ Jan ۱۶:۰۰ مکزیک   ۰–۳   کوبا ۱۵–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۰–۷۵ P2 P3
۱۰ Jan ۱۷:۰۰ پورتوریکو   ۲–۳   مکزیک ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶ ۲۴–۲۶ ۲۴–۲۶ ۱۰–۱۵ ۱۰۸–۱۰۶ P2 P3
۱۰ Jan ۱۹:۰۰ کانادا   ۰–۳   کوبا ۱۵–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵     ۵۷–۷۵ P2 P3

آمریکای جنوبیویرایش

بازی امتیاز دست امتیاز
رتبه تیم برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   آرژانتین ۳ ۰ ۸ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۶۴ ۱۹۲ ۱٫۳۷۵
۲   ونزوئلا ۲ ۱ ۶ ۸ ۶ ۱٫۳۳۳ ۳۰۲ ۳۱۱ ۰٫۹۷۱
۳   شیلی ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۰٫۶۲۵ ۲۸۷ ۲۹۹ ۰٫۹۶۰
۴   کلمبیا ۰ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۵۴ ۳۰۶ ۰٫۸۳۰
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۹ Oct ۱۶:۰۰ آرژانتین   ۳–۰   کلمبیا ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۳     ۷۵–۴۵ Result
۹ Oct ۱۹:۰۰ شیلی   ۲–۳   ونزوئلا ۱۸–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۷–۲۵ ۱۱–۱۵ ۱۰۲–۱۱۰ Result
۱۰ Oct ۱۶:۰۰ آرژانتین   ۳–۰   شیلی ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۸ Result
۱۰ Oct ۱۹:۰۰ ونزوئلا   ۳–۱   کلمبیا ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵ ۳۱–۲۹   ۱۰۴–۹۵ Result
۱۱ Oct ۱۶:۰۰ کلمبیا   ۲–۳   شیلی ۳۶–۳۴ ۲۰–۲۵ ۱۸–۲۵ ۳۰–۲۸ ۱۰–۱۵ ۱۱۴–۱۲۷ Result
۱۱ Oct ۱۹:۰۰ ونزوئلا   ۲–۳   آرژانتین ۱۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۲–۲۵ ۲۷–۲۵ ۱۲–۱۵ ۸۸–۱۱۴ Result

انتخابی جهانیویرایش

انتخابی جهانی انتخابی بین قاره‌ای
علت انتخاب منتخب علت انتخاب منتخب علت انتخاب منتخب
میزبان   ژاپن تیم های دوم و سوم اروپا   فرانسه تیم های دوم و سوم آفریقا   تونس
رنکینگ آسیا   ایران   لهستان   الجزایر
  استرالیا تیم دوم آمریکای شمالی   کانادا تیم سوم آمریکای شمالی   مکزیک
  چین تیم دوم آمریکای جنوبی   ونزوئلا تیم سوم آمریکای جنوبی   شیلی

انتخابی جهانی ۱ویرایش

بازی امتیاز دست امتیاز
رتبه تیم برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۱ ۱۵ ۱۹ ۹ ۲٫۱۱۱ ۶۳۹ ۵۸۴ ۱٫۰۹۴
۲   ایران ۶ ۱ ۱۵ ۱۸ ۱۱ ۱٫۶۳۶ ۶۶۸ ۶۳۷ ۱٫۰۴۹
۳   فرانسه ۵ ۲ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۱٫۷۰۰ ۶۳۷ ۵۷۱ ۱٫۱۱۶
۴   کانادا ۴ ۳ ۱۲ ۱۶ ۱۴ ۱٫۱۴۳ ۶۵۴ ۶۴۰ ۱٫۰۲۲
۵   استرالیا ۳ ۴ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۰٫۸۵۷ ۵۹۹ ۶۱۲ ۰٫۹۷۹
۶   چین ۲ ۵ ۹ ۱۴ ۱۵ ۰٫۹۳۳ ۶۲۷ ۶۳۵ ۰٫۹۸۷
۷   ژاپن ۲ ۵ ۶ ۸ ۱۶ ۰٫۵۰۰ ۵۴۷ ۵۷۳ ۰٫۹۵۵
۸   ونزوئلا ۰ ۷ ۲ ۶ ۲۱ ۰٫۲۸۶ ۵۲۴ ۶۴۳ ۰٫۸۱۵
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۸ می ۰۵:۴۰ ایران   ۳–۰   استرالیا ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۴ p2 p3
۲۸ می ۰۸:۲۵ چین   ۱–۳   فرانسه ۱۳–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵   ۸۲–۹۷ p2 p3
۲۸ می ۱۱:۱۰ لهستان   ۳–۲   کانادا ۲۵–۱۸ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۸–۲۵ ۱۵–۹ ۱۰۰–۹۸ p2 p3
۲۸ می ۱۴:۴۵ ژاپن   ۳–۱   ونزوئلا ۲۶–۲۸ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۹   ۱۰۱–۸۶ p2 p3
۲۹ می ۰۵:۴۰ کانادا   ۲–۳   ایران ۲۹–۲۷ ۲۵–۱۹ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۴–۱۶ ۱۰۹–۱۱۲ p2 p3
۲۹ می ۰۸:۲۵ ونزوئلا   ۱–۳   استرالیا ۲۵–۱۹ ۲۰–۲۵ ۱۰–۲۵ ۱۹–۲۵   ۷۴–۹۴ p2 p3
۲۹ می ۱۱:۱۰ فرانسه   ۲–۳   لهستان ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۳ ۲۹–۳۱ ۱۷–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۰۸–۱۰۶ p2 p3
۲۹ می ۱۴:۴۵ ژاپن   ۰–۳   چین ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۵–۷۵ p2 p3
۳۱ می ۰۵:۴۰ استرالیا   ۲–۳   کانادا ۱۹–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۰ ۲۷–۲۹ ۱۱–۱۵ ۱۰۸–۱۱۳ p2 p3
۳۱ می ۰۸:۲۵ چین   ۳–۰   ونزوئلا ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۵     ۴۹–۷۵ p2 p3
۳۱ می ۱۱:۱۰ ایران   ۰–۳   فرانسه ۲۰–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۰–۷۵ p2 p3
۳۱ می ۱۴:۴۵ لهستان   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۱ p2 p3
۱ ژوئن ۰۵:۴۰ ونزوئلا   ۰–۳   کانادا ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۷     ۶۵–۷۷ p2 p3
۱ ژوئن ۰۸:۲۵ فرانسه   ۳–۱   استرالیا ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۸ ۱۶–۲۵ ۴۴–۴۲   ۱۱۰–۱۰۷ p2 p3
۱ ژوئن ۱۱:۱۰ چین   ۲–۳   لهستان ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۰ ۱۶–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۰–۱۵ ۹۶–۱۱۱ p2 p3
۱ ژوئن ۱۴:۴۵ ژاپن   ۱–۳   ایران ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۷   ۹۲–۹۶ p2 p3
۲ ژوئن ۰۵:۴۰ کانادا   ۰–۳   فرانسه ۱۷–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۶–۲۵     ۵۰–۷۵ p2 p3
۲ ژوئن ۰۸:۲۵ ایران   ۳–۲   چین ۲۶–۲۴ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۷–۲۵ ۱۸–۱۶ ۱۰۸–۱۰۹ p2 p3
۲ ژوئن ۱۱:۱۰ لهستان   ۳–۰   ونزوئلا ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۶ p2 p3
۲ ژوئن ۱۴:۴۵ استرالیا   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۹–۲۷     ۷۹–۶۹ p2 p3
۴ ژوئن ۰۵:۴۰ چین   ۱–۳   استرالیا ۲۳–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۶-۲۴   ۹۴–۹۶ p2 p3
۴ ژوئن ۰۸:۲۵ ونزوئلا   ۲–۳   فرانسه ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۱–۲۵ ۲۰-۲۵ ۱۵-۹ ۹۱–۱۰۸ p2 p3
۴ ژوئن ۱۱:۱۰ لهستان   ۱–۳   ایران ۲۰–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۰ ۳۴-۳۲   ۹۵–۱۰۴ p2 p3
۴ ژوئن ۱۴:۴۵ ژاپن   ۱–۳   کانادا ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۹–۲۵   ۸۴–۹۸ p2 p3
۵ ژوئن ۰۵:۴۰ ایران   ۳–۲   ونزوئلا ۲۵–۲۳ ۲۷–۲۹ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۵–۸ ۱۱۳–۱۰۳ p2 p3
۵ ژوئن ۰۸:۲۵ کانادا   ۳–۲   چین ۲۵–۱۶ ۲۰–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۰ ۱۵–۹ ۱۰۹–۹۶ p2 p3
۵ ژوئن ۱۱:۱۰ استرالیا   ۰–۳   لهستان ۲۱–۲۵ ۱۵–۲۵ ۲۵–۲۷     ۶۱–۷۷ p2 p3
۵ ژوئن ۱۴:۴۵ فرانسه   ۰–۳   ژاپن ۱۸–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۴–۷۵ p2 p3

بهترین ها:

انتخابی جهانی ۲ویرایش

بازی امتیاز دست امتیاز
رتبه تیم برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   مکزیک ۲ ۱ ۷ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۸۶ ۲۶۰ ۱٫۱۰۰
۲   شیلی ۲ ۱ ۶ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۲۶۳ ۲۴۵ ۱٫۰۷۳
۳   تونس ۲ ۱ ۵ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۷۳ ۲۷۳ ۱٫۰۰۰
۴   الجزایر ۰ ۳ ۰ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۲۷ ۲۷۱ ۰٫۸۳۸
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۴ ژوئن ۰۳:۳۰ شیلی   ۳–۰   تونس ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱     ۷۵–۶۳ p2 p3
۴ ژوئن ۰۶:۰۰ مکزیک   ۳–۰   الجزایر ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۸ p2 p3
۵ ژوئن ۰۳:۳۰ تونس   ۳–۱   الجزایر ۲۵–۱۴ ۲۲–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۱   ۹۸–۸۴ p2 p3
۵ ژوئن ۰۶:۰۰ مکزیک   ۳–۱   شیلی ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲   ۹۷–۹۰ p2 p3
۶ ژوئن ۰۳:۳۰ الجزایر   ۱–۳   شیلی ۲۵–۲۳ ۱۸–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۳–۲۵   ۸۵–۹۸ p2 p3
۶ ژوئن ۰۶:۰۰ مکزیک   ۲–۳   تونس ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۸–۲۰ ۱۱۴–۱۱۲ p2 p3

نگارخانهویرایش

استرالیا در مقابل ایران 
کانادا در مقابل ایران 
فرانسه در مقابل ایران 
ایران در مقابل ژاپن 
چین در مقابل ایران 
ایران در مقابل لهستان 
ایران در مقابل ونزوئلا 

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش