والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۵

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۵ هشتمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۱۱ تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۵ در سئول، کره جنوبی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۹۵
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان کره جنوبی
تاریخ۱۱–۲۳ سپتامبر
تیم‌ها۱۴
مکان(ها) (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان ژاپن (پنجمین عنوان)


دور دومویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده توسط تیم‌ها در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه Eویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰
۲   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱
۳   تایوان ۴ ۱ ۲
۴   تایلند ۳ ۰ ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
کرهٔ جنوبی   ۳–۱   تایلند ۱۳–۱۵ ۱۷–۱۶ ۱۵–۲ ۱۵–۰ ۶۰–۳۳
چین   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۱۶–۱۴ ۱۵–۷ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۵۷–۴۵

گروه Fویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰
۲   ایران ۵ ۲ ۱
۳   استرالیا ۴ ۱ ۲
۴   پاکستان ۳ ۰ ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
ایران   ۳–۲   پاکستان
ژاپن   ۳–۰   ایران

دور نهاییویرایش

  • نتایج و امتیازات بازی‌های انجام گرفته بین تیم‌های رقیب در دورهای پیشین در دور نهایی نیز محاسبه و منظور گردید.

قهرمانیویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
    ژاپن ۶ ۳ ۰
    چین ۵ ۲ ۱
    کرهٔ جنوبی ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷
۴   ایران ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۲ سپتامبر چین   ۳–۰   ایران
۲۲ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۰–۳   ژاپن ۸–۱۵ ۷–۱۵ ۱۱–۱۵ ۲۶–۴۵
۲۳ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   ایران ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۱۵–۹ ۴۵–۳۱
۲۳ سپتامبر چین   ?–۳   ژاپن

رده‌بندی نهاییویرایش

منابعویرایش