والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۵

مسابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا ۲۰۰۵ سیزدهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۲۰ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ در سوپان بوری، تایلند برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۲۰۰۵
جزئیات مسابقات
کشور میزبان تایلند
تاریخ۲۰–۲۷ سپتامبر
تیم‌ها۱۸
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان ژاپن (ششمین عنوان)
جوایز مسابقات
MVPژاپن مارکوس سوگیاما

مکان‌های میزبانویرایش

  سوپان بوری، تایلند   سوپان بوری، تایلند
Silapa-Archa Gymnasium Chaopha Gymnasium

ترکیب‌بندی گروه‌هاویرایش

تیم‌ها با توجه به نتایج و رتبه‌های به دست آمده در والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۰۳ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  تایلند (میزبان)

  کره جنوبی (یکم)

  چین (دوم)

  ایران (سوم)

  پاکستان (هفتم)
  نیوزیلند
  قطر

  ژاپن (ششم)
  امارات متحده عربی
  اندونزی
  قزاقستان *

  هند (پنجم)
  بحرین
  ویتنام *
  تایوان

  استرالیا (چهارم)
  فیلیپین
  هنگ کنگ
  ازبکستان

* قزاقستان کناره‌گیری کرد، ویتنام از گروه C به گروه B منتقل شد.

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قطر ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۶۹ ۱۵۱ ۱٫۱۱۹
۲   پاکستان ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۱۶۷ ۱۵۷ ۱٫۰۶۴
۳   نیوزیلند ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۲۵ ۱۵۳ ۰٫۸۱۷
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر ۱۴:۰۰ پاکستان   ۱–۳   قطر ۱۶–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۷   ۸۹–۹۴
۲۱ سپتامبر ۱۴:۰۰ نیوزیلند   ۰–۳   پاکستان ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۷ ۱۴–۲۵     ۶۳–۷۸
۲۲ سپتامبر ۱۴:۰۰ قطر   ۳–۰   نیوزیلند ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹     ۷۵–۶۲

گروه Bویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۹ ۱۹۶ ۱٫۲۷۰
۲   اندونزی ۵ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷ ۲۹۴ ۲۷۴ ۱٫۰۷۳
۳   ویتنام ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۱۷ ۲۳۷ ۰٫۹۱۶
۴   امارات متحده عربی ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۹۴ ۲۴۷ ۰٫۷۸۵
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر ۱۶:۰۰ امارات متحده عربی   ۱–۳   اندونزی ۱۹–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۸–۲۵   ۸۲–۹۷
۲۰ سپتامبر ۱۸:۰۰ ویتنام   ۰–۳   ژاپن ۱۴–۲۵ ۱۴–۲۵ ۲۱–۲۵     ۴۹–۷۵
۲۱ سپتامبر ۱۶:۰۰ اندونزی   ۱–۳   ژاپن ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۸–۲۵ ۱۹–۲۵   ۸۶–۹۹
۲۱ سپتامبر ۱۸:۰۰ امارات متحده عربی   ۰–۳   ویتنام ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۳–۲۵     ۵۱–۷۵
۲۲ سپتامبر ۱۴:۰۰ ویتنام   ۲–۳   اندونزی ۲۶–۲۴ ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۲ ۵–۱۵ ۹۳–۱۱۱
۲۲ سپتامبر ۱۸:۰۰ ژاپن   ۳–۰   امارات متحده عربی ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۱

گروه Cویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۱۵۱ ۱۲۵ ۱٫۲۰۸
۲   بحرین ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۳۹ ۱۴۲ ۰٫۹۷۹
۳   تایوان ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۲۹ ۱۵۲ ۰٫۸۴۹
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر ۱۶:۰۰ تایوان   ۰–۳   بحرین ۲۴–۲۶ ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۷–۷۶
۲۱ سپتامبر ۱۶:۰۰ هند   ۳–۰   بحرین ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۳
۲۲ سپتامبر ۱۶:۰۰ تایوان   ۰–۳   هند ۲۳–۲۵ ۲۴–۲۶ ۱۵–۲۵     ۶۲–۷۶

گروه Dویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۶۵ ۱۷۱ ۱٫۵۵۰
۲   فیلیپین ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۱۵ ۲۰۷ ۱٫۰۳۹
۳   ازبکستان ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۵۲ ۲۸۷ ۰٫۸۷۸
۴   هنگ کنگ ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۱۸ ۲۸۵ ۰٫۷۶۵
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر ۱۲:۰۰ هنگ کنگ   ۰–۳   استرالیا ۱۷–۲۵ ۱۲–۲۵ ۱۴–۲۵     ۴۳–۷۵
۲۰ سپتامبر ۱۴:۰۰ فیلیپین   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۴
۲۱ سپتامبر ۱۲:۰۰ هنگ کنگ   ۱–۳   فیلیپین ۱۹–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۴–۲۵   ۷۸–۹۹
۲۱ سپتامبر ۱۴:۰۰ استرالیا   ۳–۱   ازبکستان ۲۵–۱۳ ۴۰–۴۲ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۶   ۱۱۵–۸۷
۲۲ سپتامبر ۱۲:۰۰ ازبکستان   ۳–2   هنگ کنگ ۲۸–۳۰ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۷ ۱۵–۹ ۱۱۱–۹۷
۲۲ سپتامبر ۱۶:۰۰ فیلیپین   ۰–۳   استرالیا ۱۲–۲۵ ۱۶–۲۵ ۱۳–۲۵     ۴۱–۷۵

دور دومویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه Eویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۸۳ ۲۴۵ ۱٫۱۵۵
۲   هند ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۲۶۰ ۲۲۸ ۱٫۱۴۰
۳   تایلند ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۲۱۸ ۲۳۴ ۰٫۹۳۲
۴   قطر ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۷۱ ۲۲۵ ۰٫۷۶۰
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر ۱۴:۰۰ تایلند   ۳–۰   قطر ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱     ۷۵–۶۴
۲۳ سپتامبر ۱۶:۰۰ چین   ۳–۲   هند ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۶–۲۴ ۱۶–۱۴ ۱۱۳–۱۱۰
۲۴ سپتامبر ۱۴:۰۰ چین   ۳–۰   قطر ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۵     ۷۵–۴۹
۲۴ سپتامبر ۱۸:۰۰ تایلند   ۰–۳   هند ۲۲–۲۵ ۱۴–۲۵ ۲۱–۲۵     ۵۷–۷۵
۲۵ سپتامبر ۱۲:۰۰ قطر   ۰–۳   هند ۲۳–۲۵ ۱۲–۲۵ ۲۳–۲۵     ۵۸–۷۵
۲۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ تایلند   ۱–۳   چین ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۰–۲۵   ۸۶–۹۵

گروه Fویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰ ۳۰۱ ۲۷۰ ۱٫۱۱۵
۲   کره جنوبی ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۸۸ ۲۶۶ ۱٫۰۸۳
۳   ایران ۵ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷ ۲۸۵ ۲۷۹ ۱٫۰۲۲
۴   استرالیا ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۸۶ ۲۴۵ ۰٫۷۵۹
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر ۱۲:۰۰ ایران   ۳–۱   استرالیا 2۰–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۴   ۹۵–۷۵
۲۳ سپتامبر ۱۸:۰۰ کره جنوبی   ۲–۳   ژاپن ۲۵–۲۳ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۷ ۱۱۳–۱۲۲
۲۴ سپتامبر ۱۲:۰۰ کره جنوبی   ۳–۰   استرالیا ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۵     ۷۵–۵۷
۲۴ سپتامبر ۱۶:۰۰ ایران   ۳–۲   ژاپن ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸ ۱۸–۲۵ ۱۸–۲۵ ۱۷–۱۵ ۱۰۳–۱۰۴
۲۵ سپتامبر ۱۴:۰۰ کره جنوبی   ۳–۱   ایران ۲۵–۲۷ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹   ۱۰۰–۸۷
۲۵ سپتامبر ۱۸:۰۰ ژاپن   ۳–۰   استرالیا ۲۵–۱۳ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۴

گروه Gویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   پاکستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۶۰ ۲۰۷ ۱٫۲۵۶
۲   بحرین ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۳۵ ۲۲۵ ۱٫۰۴۴
۳   تایوان ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۴۵ ۲۶۵ ۰٫۹۲۵
۴   نیوزیلند ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۲۸ ۲۷۱ ۰٫۸۴۱
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر ۱۲:۰۰ بحرین   ۳–۱   نیوزیلند ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۸   ۹۷–۸۱
۲۳ سپتامبر ۱۴:۰۰ پاکستان   ۳–۱   تایوان ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۳ ۳۰–۳۲ ۲۵–۱۹   ۱۰۵–۸۲
۲۴ سپتامبر ۱۲:۰۰ نیوزیلند   ۱–۳   تایوان ۲۵–۲۱ ۱۹–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۳–۲۵   ۸۴–۹۶
۲۴ سپتامبر ۱۴:۰۰ پاکستان   ۳–۰   بحرین ۲۵–۱۷ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۰     ۷۷–۶۲

گروه Hویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اندونزی ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۸۱ ۲۱۴ ۱٫۳۱۳
۲   ویتنام ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۲۴۳ ۲۲۱ ۱٫۱۰۰
۳   فیلیپین ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۲۰۸ ۲۲۴ ۰٫۹۲۹
۴   ازبکستان ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۵۲ ۲۲۵ ۰٫۶۷۶
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر ۱۶:۰۰ اندونزی   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۰
۲۳ سپتامبر ۱۸:۰۰ فیلیپین   ۰–۳   ویتنام ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۲–۷۵
۲۴ سپتامبر ۱۶:۰۰ ویتنام   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۵     ۷۵–۴۸
۲۴ سپتامبر ۱۸:۰۰ اندونزی   ۳–۱   فیلیپین ۲۵–۱۲ ۲۵–۲۰ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۴   ۹۵–۷۱

رده‌بندی هفدهم تا هجدهمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر ۱۰:۰۰ امارات متحده عربی   ۳–۲   هنگ کنگ ۲۵–۱۴ ۲۶–۲۸ ۲۶–۲۸ ۲۵–۲۳ ۱۵–۸ ۱۱۷–۱۰۱

رده‌بندی سیزدهم تا شانزدهمویرایش

  مکان سیزدهم تا شانزدهم مکان سیزدهم
۲۵ سپتامبر – سوپان بوری
   تایوان  ۳  
   ازبکستان  ۱  
 
۲۶ سپتامبر – سوپان بوری
       تایوان  ۳
     فیلیپین  ۲
مکان پانزدهم
۲۵ سپتامبر – سوپان بوری ۲۶ سپتامبر – سوپان بوری
   فیلیپین  ۳    ازبکستان  ۱
   نیوزیلند  ۱      نیوزیلند  ۳

نیمه‌نهایی سیزدهم تا شانزدهمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۵ سپتامبر ۱۲:۰۰ تایوان   ۳–   ازبکستان ۲۵–۲۰ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۴   ۹۸–۷۹
۲۵ سپتامبر ۱۴:۰۰ فیلیپین   ۳–۱   نیوزیلند ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۸ ۲۶–۲۴   ۹۲–۹۰

مکان پانزدهمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ سپتامبر ۱۲:۰۰ ازبکستان   ۱–۳   نیوزیلند ۲۵–۲۷ ۳۰–۲۸ ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵   ۹۷–۱۰۵

مکان سیزدهمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ سپتامبر ۱۴:۰۰ تایوان   ۳–۲   فیلیپین ۲۵–۲۰ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۷ ۱۶–۱۴ ۱۱۴–۱۰۳

رده‌بندی نهم تا دوازدهمویرایش

  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۲۵ سپتامبر – سوپان بوری
   پاکستان  ۳  
   ویتنام  ۱  
 
۲۶ سپتامبر – سوپان بوری
       پاکستان  ۳
     بحرین  ۱
مکان یازدهم
۲۵ سپتامبر – سوپان بوری ۲۶ سپتامبر – سوپان بوری
   اندونزی  ۰    ویتنام  ۲
   بحرین  ۳      اندونزی  ۳

نیمه‌نهاییویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ پاکستان   ۳–۱   ویتنام ۲۵–۱۶ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۹–۲۷   ۹۷–۸۷
۲۵ سپتامبر ۱۸:۰۰ اندونزی   ۰–۳   بحرین ۱۷–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۷     ۶۱–۷۷

مکان یازدهمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ ویتنام   ۲–۳   اندونزی ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۱۳–۱۵ ۱۰۶–۱۰۹

مکان نهمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ سپتامبر ۱۸:۰۰ پاکستان   ۳–۱   بحرین ۲۸–۳۰ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱   ۱۰۳–۸۷

رده‌بندی پنجم تا هشتمویرایش

  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۲۶ سپتامبر – سوپان بوری
   تایلند  ۳  
   استرالیا  1  
 
۲۷ سپتامبر – سوپان بوری
       تایلند  ۳
     ایران  ۲
مکان هفتم
۲۶ سپتامبر – سوپان بوری ۲۷ سپتامبر – سوپان بوری
   ایران  ۳    استرالیا  ۰
   قطر  ۱      قطر  ۳

نیمه‌نهاییویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ سپتامبر ۱۲:۰۰ تایلند   ۳–۱   استرالیا ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳   ۹۵–۸۵
۲۶ سپتامبر ۱۴:۰۰ ایران   ۳–۱   قطر ۲۵–۱۲ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷   ۹۸–۷۷

مکان هفتمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۷ سپتامبر ۱۱:۰۰ استرالیا   ۰–۳   قطر ۱۶–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۴–۲۶     ۶۴–۷۷

مکان پنجمویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۷ سپتامبر ۱۳:۰۰ تایلند   ۳–۲   ایران ۲۵–۲۲ ۱۴–۲۵ ۲۷–۲۹ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۲ ۱۰۶–۱۱۱

دور نهاییویرایش

  نیمه‌نهایی نهایی
۲۶ سپتامبر – سوپان بوری
   چین  ۳  
   کره جنوبی  ۲  
 
۲۷ سپتامبر – سوپان بوری
       چین  ۰
     ژاپن  ۳
مکان سوم
۲۶ سپتامبر – سوپان بوری ۲۷ سپتامبر – سوپان بوری
   ژاپن  ۳    کره جنوبی  ۳
   هند  ۰      هند  ۱

نیمه‌نهاییویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ چین   ۳–۲   کره جنوبی ۲۴–۲۶ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۱ ۲۹–۲۷ ۱۹–۱۷ ۱۲۱–۱۱۷
۲۶ سپتامبر ۱۸:۰۰ ژاپن   ۳–۰   هند ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۳ ۳۶–۳۴     ۸۶–۷۴

مکان سومویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۷ سپتامبر ۱۶:۰۰ کره جنوبی   ۳–۱   هند ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۸ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۶   ۹۷–۷۹

نهاییویرایش

تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۷ سپتامبر ۱۸:۰۰ چین   ۰–۳   ژاپن ۱۴–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۸–۲۵     ۵۲–۷۵

جدول نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش