والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۷

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۷ چهاردهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۳۱ اوت تا ۹ سپتامبر ۲۰۰۷ در جاکارتا، اندونزی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۲۰۰۷
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان اندونزی
تاریخ۳۱ اوت – ۹ سپتامبر
تیم‌ها۱۷
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان استرالیا (یکمین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPاسترالیا دانیل هاوارد


مکان‌های میزبان و ورزشگاه ویرایش

  جاکارتا، اندونزی   جاکارتا، اندونزی
ایستورا سنایان ورزشگاه سرپوشیده تنیس
ظرفیت: ۱۰٬۰۰۰ ظرفیت:؟
  بدون تصویر

ترکیب‌بندی گروه‌ها ویرایش

تیم‌ها با توجه به نتایج و رتبه‌های به دست آمده در والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۵ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  اندونزی (میزبان)

  ژاپن (یکم)

  چین (دوم)

  کرهٔ جنوبی (سوم)

  قطر (هفتم)
  مالدیو
  تایوان

  ایران (ششم)
  پاکستان
  ویتنام

  تایلند (پنجم)
  سری‌لانکا
  عربستان سعودی

  هند (چهارم)
  قزاقستان
  کویت
  استرالیا

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایوان ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۷۹ ۱۳۲ ۱٫۳۵۶
۲   قطر ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۱۶۹ ۱۴۸ ۱٫۱۴۲
۳   مالدیو ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۸۲ ۱۵۰ ۰٫۵۴۷
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۱ اوت ۱۷:۰۰ قطر   ۱–۳   تایوان ۱۹–۲۵ ۳۰–۲۸ ۲۴–۲۶ ۲۱–۲۵   ۹۴–۱۰۴
۰۱ سپتامبر ۱۳:۴۵ مالدیو   ۰–۳   قطر ۱۵–۲۵ ۱۵–۲۵ ۱۴–۲۵     ۴۴–۷۵
۰۲ سپتامبر ۱۸:۱۵ تایوان   ۳–۰   مالدیو ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۰     ۷۵–۳۸

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۹۳ ۱۵۸ ۱٫۲۲۲
۲   پاکستان ۳ ۱ ۱ ۴ ۵ ۰٫۸۰۰ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱٫۰۰۵
۳   ویتنام ۲ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۱۷۴ ۲۱۰ ۰٫۸۲۹
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۱ اوت ۱۴:۴۵ ایران   ۳–۱   ویتنام ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۶ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۴   ۹۸–۷۲
۰۱ سپتامبر ۱۶:۰۰ پاکستان   ۱–۳   ایران ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵   ۸۶–۹۵
۰۲ سپتامبر ۱۳:۴۵ ویتنام   ۲–۳   پاکستان ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۸–۲۶ ۲۱–۲۵ ۸–۱۵ ۱۰۲–۱۱۲

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایلند ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۷۲ ۱۳۳ ۱٫۲۹۳
۲   عربستان سعودی ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۱۵۳ ۱۴۵ ۱٫۰۵۵
۳   سری‌لانکا ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۰۳ ۱۵۰ ۰٫۶۸۷
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۱ اوت ۲۰:۰۰ تایلند   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۵
۰۱ سپتامبر ۱۸:۱۵ عربستان سعودی   ۱–۳   تایلند ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵ ۱۶–۲۵ ۱۶–۲۵   ۷۸–۹۷
۰۲ سپتامبر ۱۶:۰۰ سری‌لانکا   ۰–۳   عربستان سعودی ۱۴–۲۵ ۱۱–۲۵ ۲۳–۲۵     ۴۸–۷۵

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۷ ۱۷۰ ۱٫۴۵۳
۲   هند ۵ ۲ ۱ ۷ ۵ ۱٫۴۰۰ ۲۷۷ ۲۶۴ ۱٫۰۴۹
۳   قزاقستان ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۳۴ ۲۵۲ ۰٫۹۲۹
۴   کویت ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۵۵ ۲۲۷ ۰٫۶۸۳
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۱ اوت ۱۴:۴۵ استرالیا   ۳–۱   هند ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۳   ۹۷–۸۵
۳۱ اوت ۱۷:۰۰ کویت   ۰–۳   قزاقستان ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۷     ۶۰–۷۷
۰۱ سپتامبر ۱۶:۰۰ هند   ۳–۲   قزاقستان ۲۵–۲۰ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۷ ۱۸–۱۶ ۱۱۷–۱۰۹
۰۱ سپتامبر ۱۸:۱۵ استرالیا   ۳–۰   کویت ۲۵–۱۱ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۱     ۷۵–۳۷
۰۲ سپتامبر ۱۶:۰۰ کویت   ۰–۳   هند ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۱۷–۲۵     ۵۸–۷۵
۰۲ سپتامبر ۱۸:۱۵ قزاقستان   ۰–۳   استرالیا ۱۴–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۴–۲۵     ۴۸–۷۵

دور رده‌بندی ویرایش

 • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دور مقدماتی در دور رده‌بندی نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۵ ۱٫۸۰۰ ۳۱۰ ۲۷۸ ۱٫۱۱۵
۲   تایلند ۴ ۱ ۲ ۷ ۸ ۰٫۸۷۵ ۳۲۲ ۳۱۶ ۱٫۰۱۹
۳   اندونزی ۴ ۱ ۲ ۷ ۸ ۰٫۸۷۵ ۳۱۴ ۳۲۶ ۰٫۹۶۳
۴   تایوان ۴ ۱ ۲ ۶ ۸ ۰٫۷۵۰ ۲۹۴ ۳۲۰ ۰٫۹۱۹
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۳ سپتامبر ۱۶:۰۰ اندونزی   ۳–۲   تایلند ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۲–۲۵ ۱۵–۱۲ ۱۰۹–۱۰۳
۰۳ سپتامبر ۲۰:۳۰ چین   ۳–۱   تایوان ۲۵–۱۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱   ۹۵–۷۹
۰۴ سپتامبر ۱۶:۰۰ اندونزی   ۲–۳   تایوان ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۷ ۳۱–۳۳ ۲۵–۲۱ ۱۶–۱۸ ۱۱۴–۱۱۴
۰۴ سپتامبر ۱۸:۱۵ چین   ۳–۲   تایلند ۲۵–۱۸ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۱۹–۱۷ ۱۰۶–۱۰۸
۰۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ اندونزی   ۲–۳   چین ۱۶–۲۵ ۱۵–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۳ ۱۰–۱۵ ۹۱–۱۰۹
۰۵ سپتامبر ۱۸:۱۵ تایوان   ۲–۳   تایلند ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۱۱–۱۵ ۱۰۱–۱۱۱

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۶ ۱٫۵۰۰ ۳۱۸ ۳۱۳ ۱٫۰۱۶
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۷۵ ۲۵۱ ۱٫۰۹۶
۳   کرهٔ جنوبی ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۷۵ ۲۷۹ ۰٫۹۸۶
۴   ایران ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۳۷ ۲۶۲ ۰٫۹۰۵
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۳ سپتامبر ۱۳:۴۵ ژاپن   ۲–۳   استرالیا ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۰ ۲۰–۲۵ ۹–۱۵ ۱۰۰–۱۰۴
۰۳ سپتامبر ۱۸:۱۵ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   ایران ۲۷–۲۵ ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۱     ۸۰–۷۲
۰۴ سپتامبر ۱۳:۴۵ ژاپن   ۳–۰   ایران ۲۵–۲۲ ۲۸–۲۶ ۲۵–۱۵     ۷۸–۶۳
۰۴ سپتامبر ۲۰:۳۰ کرهٔ جنوبی   ۲–۳   استرالیا ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۱–۲۵ ۱۸–۲۰ ۱۱۱–۱۱۰
۰۵ سپتامبر ۱۳:۴۵ ژاپن   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۲۵–۱۶ ۲۶–۲۴ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۹   ۹۷–۸۴
۰۵ سپتامبر ۲۰:۳۰ ایران   ۲–۳   استرالیا ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۳–۱۵ ۱۰۲–۱۰۴

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قطر ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۲۲۹ ۱۶۱ ۱٫۴۲۲
۲   عربستان سعودی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۲۱۳ ۱۶۸ ۱٫۲۶۸
۳   سری‌لانکا ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۲۰۱ ۲۲۹ ۰٫۸۷۸
۴   مالدیو ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۶۴ ۲۴۹ ۰٫۶۵۹
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۴ سپتامبر ۱۳:۴۵ قطر   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۸ ۲۵–۹ ۲۹–۲۷     ۷۹–۵۴
۰۴ سپتامبر ۱۶:۰۰ عربستان سعودی   ۳–۰   مالدیو ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۱ ۲۵–۲۱     ۷۵–۴۵
۰۵ سپتامبر ۱۳:۴۵ مالدیو   ۱–۳   سری‌لانکا ۲۰–۲۵ ۱۲–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۷–۲۵   ۷۵–۹۹
۰۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ قطر   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۳

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۲ ۶٫۰۰۰ ۳۴۶ ۲۸۱ ۱٫۲۳۱
۲   قزاقستان ۷ ۳ ۱ ۱۱ ۴ ۲٫۷۵۰ ۳۵۹ ۳۱۲ ۱٫۱۵۱
۳   پاکستان ۶ ۲ ۲ ۶ ۸ ۰٫۷۵۰ ۳۱۷ ۳۱۶ ۱٫۰۰۳
۴   ویتنام ۵ ۱ ۳ ۶ ۹ ۰٫۶۶۷ ۳۰۲ ۳۴۱ ۰٫۸۸۶
۵   کویت ۴ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۰٫۰۰۰ ۲۳۴ ۳۰۸ ۰٫۷۶۰
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۳ سپتامبر ۱۸:۱۵ هند   ۳–۰   ویتنام ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۵     ۷۵–۴۷
۰۳ سپتامبر ۲۰:۳۰ پاکستان   ۳–۰   کویت ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۳ ۳۱–۲۹     ۸۱–۶۰
۰۴ سپتامبر ۱۸:۱۵ پاکستان   ۰–۳   قزاقستان ۱۹–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۵–۲۵     ۵۷–۷۵
۰۴ سپتامبر ۲۰:۳۰ ویتنام   ۳–۰   کویت ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۶
۰۵ سپتامبر ۱۸:۱۵ ویتنام   ۱–۳   قزاقستان ۱۸–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۸–۲۵   ۷۸–۹۸
۰۵ سپتامبر ۲۰:۳۰ پاکستان   ۰–۳   هند ۲۰–۲۵ ۲۷–۲۹ ۲۰–۲۵     ۶۷–۷۹

دور نهایی ویرایش

 • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دورهای پیشین در دور نهایی نیز محاسبه و منظور گردید.

رده‌بندی سیزدهم تا شانزدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱۳   پاکستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۶۳ ۲۰۲ ۱٫۳۰۲
۱۴   سری‌لانکا ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۴۹ ۲۵۹ ۰٫۹۶۱
۱۵   ویتنام ۴ ۱ ۲ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷ ۲۸۵ ۲۶۱ ۱٫۰۹۲
۱۶   مالدیو ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۷۴ ۲۴۹ ۰٫۶۹۹
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۶ سپتامبر ۱۳:۴۵ سری‌لانکا   ۳–۲   ویتنام ۱۱–۲۵ ۱۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۶–۲۴ ۱۵–۱۳ ۹۰–۱۰۸
۰۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ پاکستان   ۳–۰   مالدیو ۲۵–۱۱ ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۶     ۷۵–۴۰
۰۷ سپتامبر ۱۳:۴۵ مالدیو   ۰–۳   ویتنام ۱۸–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۸–۲۵     ۵۹–۷۵
۰۷ سپتامبر ۱۶:۰۰ سری‌لانکا   ۰–۳   پاکستان ۲۴–۲۶ ۱۸–۲۵ ۱۸–۲۵     ۶۰–۷۶

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۹   هند ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۳۰۰ ۲۷۱ ۱٫۱۰۷
۱۰   قزاقستان ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۷۷ ۲۶۳ ۱٫۰۵۳
۱۱   قطر ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۵۶ ۲۶۴ ۰٫۹۷۰
۱۲   عربستان سعودی ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۹۰ ۲۲۵ ۰٫۸۴۴
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۶ سپتامبر ۱۸:۱۵ قطر   ۱–۳   قزاقستان ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۶–۲۵ ۲۰–۲۵   ۸۲–۹۳
۰۶ سپتامبر ۲۰:۳۰ هند   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹     ۷۵–۶۳
۰۷ سپتامبر ۱۸:۱۵ عربستان سعودی   ۰–۳   قزاقستان ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۴–۷۵
۰۷ سپتامبر ۲۰:۳۰ قطر   ۲–۳   هند ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ ۲۱–۲۵ ۱۸–۲۵ ۱۰–۱۵ ۹۹–۱۰۸

قهرمانی ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۱۳ ۶ ۱ ۲۰ ۹ ۲٫۲۲۲ ۶۶۵ ۶۱۶ ۱٫۰۸۰
۲   ژاپن ۱۲ ۵ ۲ ۱۷ ۷ ۲٫۴۲۹ ۵۶۳ ۴۸۲ ۱٫۱۶۸
۳   کرهٔ جنوبی ۱۲ ۵ ۲ ۱۸ ۶ ۳٫۰۰۰ ۵۷۵ ۵۱۴ ۱٫۱۱۹
۴   چین ۱۲ ۵ ۲ ۱۵ ۱۳ ۱٫۱۵۴ ۶۲۵ ۶۱۳ ۱٫۰۲۰
۵   ایران ۱۰ ۳ ۴ ۱۱ ۱۶ ۰٫۶۸۸ ۶۱۷ ۶۱۲ ۱٫۰۰۸
۶   تایلند ۹ ۲ ۵ ۱۲ ۱۷ ۰٫۷۰۶ ۶۱۶ ۶۳۸ ۰٫۹۶۶
۷   اندونزی ۸ ۱ ۶ ۷ ۲۰ ۰٫۳۵۰ ۵۶۴ ۶۴۰ ۰٫۸۸۱
۸   تایوان ۸ ۱ ۶ ۸ ۲۰ ۰٫۴۰۰ ۵۵۴ ۶۶۴ ۰٫۸۳۴
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۶ سپتامبر ۱۳:۴۵ چین   ۳–۰   ایران ۳۶–۳۴ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰     ۸۶–۷۶
۰۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ استرالیا   ۳–۰   تایوان ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۶
۰۶ سپتامبر ۱۸:۱۵ تایلند   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۲۱–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵     ۶۲–۷۵
۰۶ سپتامبر ۲۰:۳۰ ژاپن   ۳–۰   اندونزی ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۵     ۷۵–۵۴
۰۷ سپتامبر ۱۳:۴۵ تایلند   ۲–۳   ایران ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۱–۱۵ ۹۷–۱۰۹
۰۷ سپتامبر ۱۶:۰۰ ژاپن   ۳–۰   تایوان ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۲     ۷۵–۳۹
۰۷ سپتامبر ۱۸:۱۵ استرالیا   ۳–۰   اندونزی ۲۵–۲۰ ۳۶–۳۴ ۲۷–۲۵     ۸۸–۷۹
۰۷ سپتامبر ۲۰:۳۰ چین   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۲۰–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۱–۲۵     ۵۸–۷۵
۰۸ سپتامبر ۱۳:۴۵ استرالیا   ۳–۰   تایلند ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۹     ۷۵–۶۰
۰۸ سپتامبر ۱۶:۰۰ چین   ۰–۳   ژاپن ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵     ۶۳–۷۵
۰۸ سپتامبر ۱۸:۱۵ اندونزی   ۰–۳   ایران ۲۲–۲۵ ۲۴–۲۶ ۱۶–۲۵     ۶۲–۷۶
۰۸ سپتامبر ۲۰:۳۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   تایوان ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۷     ۷۵–۶۰
۰۹ سپتامبر ۱۱:۳۰ تایوان   ۲–۳   ایران ۲۰–۲۵ ۳۲–۳۰ ۲۶–۲۴ ۱۹–۲۵ ۸–۱۵ ۱۰۵–۱۱۹
۰۹ سپتامبر ۱۴:۰۰ اندونزی   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۷–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۱–۲۵     ۵۵–۷۵
۰۹ سپتامبر ۱۶:۱۰ چین   ۳–۲   استرالیا ۲۱–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۲ ۱۰۸–۱۰۹
۰۹ سپتامبر ۱۸:۱۵ تایلند   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۳

جدول نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

 • باارزش‌ترین بازیکن:
 • امتیاز آورترین بازیکن:
 • بهترین اسپک زننده:
  •   لی کیونگ سو
 • بهترین دفاع کننده میانی:
  •   لی سان-کیو
 • بهترین سرویس زننده:
 • بهترین پاسور:
  •   کوسوک توموناگا
 • بهترین لیبرو:
  •   یئو اوه-هیون
 • بهترین دریافت کننده:
  •   سیریفوم سوپاچای

منابع ویرایش