والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۱

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۱ شانزدهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۲۱ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در تهران، ایران برگزار گردید و برای اولین بار کشور میزبان به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها رسید

قهرمانی آسیا ۲۰۱۱
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان ایران
تاریخ۲۱–۲۹ سپتامبر
تیم‌ها۱۶
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان ایران (یکمین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPایران آرش کمالوند
وبگاه رسمی
وبسایت رسمی


مکان‌های میزبان و ورزشگاه

ویرایش
دور مقدماتی (تمام بازی‌های ایران، چین، ژاپن و کره جنوبی)، گروه E و F و دور نهایی دور مقدماتی، گروه G و H و دور رده‌بندی نهم تا شانزدهم
  تهران، ایران   تهران، ایران
ورزشگاه آزادی سالن والیبال آزادی
ظرفیت: ۱۲٬۰۰۰ ظرفیت: ۳٬۰۰۰
  بدون تصویر

نماد این مسابقات ببر مازندران بود.

ترکیب‌بندی گروه‌ها

ویرایش

تیم‌ها با توجه به رتبه‌بندی در والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۰۹ و رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی والیبال (اف‌آی‌وی‌بی) سید بندی شدند.[۱]

گروه A گروه B گروه C گروه D

  ایران (میزبان و سوم)
  هند (هشتم)
  افغانستان
  تایوان

  چین (یکم)
  اندونزی (هفتم)
  سری‌لانکا
  ازبکستان

  ژاپن (دوم)
  قزاقستان (ششم)
  پاکستان
  تایلند

  کره جنوبی (چهارم)
  استرالیا (پنجم)
  ترکمنستان
  قطر

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۹ ۳ ۰ ۹ ۰ بیشینه ۲۳۰ ۱۶۳ ۱٫۴۱۱
۲   هند ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۲۴۹ ۲۱۹ ۱٫۱۳۷
۳   تایوان ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۳۸ ۲۳۰ ۱٫۰۳۵
۴   افغانستان ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۲۰ ۲۲۵ ۰٫۵۳۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۱ سپتامبر ۱۴:۰۰ هند   ۳–۲   تایوان ۲۵–۲۰ ۲۰–۲۵ ۲۷–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۵–۱۲ ۱۰۷–۱۰۷ Report
۲۱ سپتامبر ۱۸:۳۰ افغانستان   ۰–۳   ایران ۱۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۸–۲۵     ۴۰–۷۵ Report
۲۲ سپتامبر ۱۶:۰۰ هند   ۳–۰   افغانستان ۲۵–۹ ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۱     ۷۵–۳۳ Report
۲۲ سپتامبر ۱۸:۳۰ تایوان   ۰–۳   ایران ۱۵–۲۵ ۲۴–۲۶ ۱۷–۲۵     ۵۶–۷۶ Report
۲۳ سپتامبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۰   هند ۲۷–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۷–۲۵     ۷۹–۶۷ Report
۲۳ سپتامبر ۱۸:۳۰ افغانستان   ۰–۳   تایوان ۱۲–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵     ۴۷–۷۵ Report

گروه B

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۹ ۳ ۰ ۹ ۰ بیشینه ۲۲۵ ۱۴۱ ۱٫۵۹۶
۲   سری‌لانکا ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۲۳۰ ۲۴۰ ۰٫۹۵۸
۳   اندونزی ۴ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۲۶۲ ۲۶۰ ۱٫۰۰۸
۴   ازبکستان ۰ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۷۲ ۲۴۸ ۰٫۶۹۴
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۱ سپتامبر ۱۰:۰۰ چین   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۳     ۷۵–۴۵ Report
۲۱ سپتامبر ۱۸:۳۰ اندونزی   ۳–۱   ازبکستان ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۲   ۹۸–۷۵ Report
۲۲ سپتامبر ۱۴:۰۰ اندونزی   ۰–۳   چین ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۴–۲۵     ۵۵–۷۵ Report
۲۲ سپتامبر ۱۴:۰۰ ازبکستان   ۰–۳   سری‌لانکا ۲۱–۲۵ ۱۳–۲۵ ۲۲–۲۵     ۵۶–۷۵ Report
۲۳ سپتامبر ۱۴:۰۰ سری‌لانکا   ۳–۲   اندونزی ۲۵–۲۰ ۲۸–۲۶ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۳ ۱۱۰–۱۰۹ Report
۲۳ سپتامبر ۱۶:۰۰ چین   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۶ ۲۵–۹ ۲۵–۱۶     ۷۵–۴۱ Report

گروه C

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۸ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۶۲ ۲۱۸ ۱٫۲۰۲
۲   پاکستان ۶ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰ ۲۷۹ ۲۸۱ ۰٫۹۹۳
۳   قزاقستان ۳ ۱ ۲ ۵ ۸ ۰٫۶۲۵ ۲۷۳ ۲۷۷ ۰٫۹۸۶
۴   تایلند ۱ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۲۰ ۲۵۸ ۰٫۸۵۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۱ سپتامبر ۱۶:۰۰ ژاپن   ۳–۰   تایلند ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۹ Report
۲۱ سپتامبر ۱۶:۰۰ پاکستان   ۳–۲   قزاقستان ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵ ۱۵–۱۱ ۱۰۷–۱۰۳ Report
۲۲ سپتامبر ۱۶:۰۰ پاکستان   ۲–۳   ژاپن ۲۰–۲۵ ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۱ ۱۶–۲۵ ۵–۱۵ ۹۴–۱۱۲ Report
۲۲ سپتامبر ۱۸:۳۰ قزاقستان   ۳–۲   تایلند ۲۵–۱۳ ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۵–۱۲ ۱۰۵–۹۵ Report
۲۳ سپتامبر ۱۰:۰۰ تایلند   ۰–۳   پاکستان ۱۹–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۶–۲۸     ۶۶–۷۸ Report
۲۳ سپتامبر ۱۴:۰۰ ژاپن   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۵ Report

گروه D

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۸ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۶۹ ۲۰۷ ۱٫۳۰۰
۲   کرهٔ جنوبی ۷ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۲۵۹ ۲۲۰ ۱٫۱۷۷
۳   قطر ۳ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۱۸۷ ۲۲۰ ۰٫۸۵۰
۴   ترکمنستان ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۵۷ ۲۲۵ ۰٫۶۹۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۱ سپتامبر ۱۰:۰۰ قطر   ۳–۰   ترکمنستان ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۶ Report
۲۱ سپتامبر ۱۴:۰۰ استرالیا   ۳–۲   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۰ ۲۹–۳۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۷ ۱۵–۷ ۱۱۹–۱۰۵ Report
۲۲ سپتامبر ۱۰:۰۰ استرالیا   ۳–۰   قطر ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۹ Report
۲۲ سپتامبر ۱۰:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   ترکمنستان ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۵     ۷۵–۴۸ Report
۲۳ سپتامبر ۱۰:۰۰ قطر   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۲۷–۲۹ ۱۴–۲۵ ۱۲–۲۵     ۵۳–۷۹ Report
۲۳ سپتامبر ۱۶:۰۰ ترکمنستان   ۰–۳   استرالیا ۱۴–۲۵ ۱۲–۲۵ ۱۷–۲۵     ۴۳–۷۵ Report

دور دوم

ویرایش
  • نتایج و امتیازات به دست آمده توسط تیم‌ها در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه E

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۹ ۳ ۰ ۹ ۰ بیشینه ۲۲۹ ۱۷۱ ۱٫۳۳۹
۲   هند ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۶۹ ۲۸۵ ۰٫۹۴۴
۳   ژاپن ۲ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۷۰ ۲۶۹ ۱٫۰۰۴
۴   پاکستان ۲ ۰ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۲۴۶ ۲۸۹ ۰٫۸۵۱
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۵ سپتامبر ۱۴:۰۰ ژاپن   ۱–۳   هند ۲۵–۲۰ ۲۸–۳۰ ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵   ۹۷–۱۰۰ Report
۲۵ سپتامبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۰   پاکستان ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۱     ۷۵–۴۳ Report
۲۶ سپتامبر ۱۰:۰۰ هند   ۳–۲   پاکستان ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵ ۱۵–۱۳ ۱۰۲–۱۰۹ Report
۲۶ سپتامبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷     ۷۵–۶۱ Report

گروه F

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۸ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۹۳ ۲۴۴ ۱٫۲۰۱
۲   کرهٔ جنوبی ۶ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰ ۳۰۸ ۲۹۶ ۱٫۰۴۱
۳   چین ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۸۶ ۲۶۴ ۱٫۰۸۳
۴   سری‌لانکا ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۵۰ ۲۳۳ ۰٫۶۴۴
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۵ سپتامبر ۱۰:۰۰ استرالیا   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۳     ۷۵–۴۸ Report
۲۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ چین   ۲–۳   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۰ ۳۴–۳۶ ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵ ۱۶–۱۸ ۱۲۰–۱۲۰ Report
۲۶ سپتامبر ۱۴:۰۰ سری‌لانکا   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۳–۲۵ ۱۳–۲۵ ۳۱–۳۳     ۵۷–۸۳ Report
۲۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ چین   ۱–۳   استرالیا ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۷ ۲۳–۲۵ ۱۸–۲۵   ۹۱–۹۹ Report

گروه G

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قزاقستان ۸ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۵۵ ۱۸۵ ۱٫۳۷۸
۲   تایلند ۷ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۶۶ ۲۳۷ ۱٫۱۲۲
۳   تایوان ۳ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۲۱۲ ۲۱۸ ۰٫۹۷۲
۴   افغانستان ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۳۲ ۲۲۵ ۰٫۵۸۷
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۵ سپتامبر ۱۰:۰۰ تایوان   ۱–۳   تایلند ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵   ۸۳–۹۶ Report
۲۵ سپتامبر ۱۴:۰۰ قزاقستان   ۳–۰   افغانستان ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۳ ۲۵–۹     ۷۵–۳۶ Report
۲۶ سپتامبر ۱۰:۰۰ افغانستان   ۰–۳   تایلند ۱۳–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۰–۲۵     ۴۹–۷۵ Report
۲۶ سپتامبر ۱۴:۰۰ تایوان   ۰–۳   قزاقستان ۱۷–۲۵ ۱۵–۲۵ ۲۲–۲۵     ۵۴–۷۵ Report

گروه H

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اندونزی ۹ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۹۹ ۲۵۶ ۱٫۱۶۸
۲   قطر ۶ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۴۲ ۲۳۰ ۱٫۰۵۲
۳   ترکمنستان ۳ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۵۴ ۲۵۸ ۰٫۹۸۴
۴   ازبکستان ۰ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۲۱ ۲۷۲ ۰٫۸۱۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ اندونزی   ۳–۱   ترکمنستان ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۷ ۲۵–۲۲   ۱۰۰–۹۱ Report
۲۵ سپتامبر ۱۸:۳۰ قطر   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۲۰ ۲۷–۲۵ ۲۵–۱۸     ۷۷–۶۳ Report
۲۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ ازبکستان   ۱–۳   ترکمنستان ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵   ۸۳–۹۷ Report
۲۶ سپتامبر ۱۸:۳۰ اندونزی   ۳–۱   قطر ۲۳–۲۵ ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷   ۱۰۱–۹۰ Report

رده‌بندی سیزدهم تا شانزدهم

ویرایش
  مکان سیزدهم تا شانزدهم مکان سیزدهم
۲۷ سپتامبر – تهران
   تایوان  ۳  
   ازبکستان  ۰  
 
۲۸ سپتامبر – تهران
       تایوان  ۳
     ترکمنستان  ۲
مکان پانزدهم
۲۷ سپتامبر – تهران ۲۸ سپتامبر – تهران
   ترکمنستان  ۳    ازبکستان  ۱
   افغانستان  ۱      افغانستان  ۳

نیمه‌نهایی سیزدهم تا شانزدهم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۷ سپتامبر ۱۰:۰۰ تایوان   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۴     ۷۵–۴۳ Report
۲۷ سپتامبر ۱۴:۰۰ ترکمنستان   ۳–۱   افغانستان ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۰ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۵   ۹۳–۸۴ Report

مکان پانزدهم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۰:۰۰ ازبکستان   ۱–۳   افغانستان ۲۵–۲۷ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵   ۹۱–۱۰۰ Report

مکان سیزدهم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۴:۰۰ تایوان   ۳–۲   ترکمنستان ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۱۵–۷ ۱۰۵–۹۴ Report

رده‌بندی نهم تا دوازدهم

ویرایش
  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۲۷ سپتامبر – تهران
   قزاقستان  ۳  
   قطر  ۲  
 
۲۸ سپتامبر – تهران
       قزاقستان  ۳
     تایلند  ۰
مکان یازدهم
۲۷ سپتامبر – تهران ۲۸ سپتامبر – تهران
   اندونزی  ۰    قطر  ۲
   تایلند  ۳      اندونزی  ۳

نیمه‌نهایی نهم تا دوازدهم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۷ سپتامبر ۱۶:۰۰ قزاقستان   ۳–۲   قطر ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۵ ۲۳–۲۵ ۱۵–۷ ۱۰۸–۹۰ Report
۲۷ سپتامبر ۱۸:۳۰ اندونزی   ۰–۳   تایلند ۱۷–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵     ۵۸–۷۵ Report

مکان یازدهم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۶:۰۰ قطر   ۲–۳   اندونزی ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵ ۱۶–۱۸ ۱۱۰–۱۱۳ Report

مکان نهم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۸:۳۰ قزاقستان   ۳–۰   تایلند ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۱ Report

دور پایانی

ویرایش
یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
۲۷ سپتامبر – تهران        
   ایران  ۳
۲۸ سپتامبر – تهران
   سری‌لانکا  ۰  
   ایران  ۳
۲۷ سپتامبر – تهران
     کرهٔ جنوبی  ۱  
   کرهٔ جنوبی  ۳
۲۹ سپتامبر – تهران
   ژاپن  ۲  
   ایران  ۳
۲۷ سپتامبر – تهران
     چین  ۱
   استرالیا  ۳
۲۸ سپتامبر – تهران
   پاکستان  ۱  
   استرالیا  ۲ مکان سوم
۲۷ سپتامبر – تهران
     چین  ۳  
   هند  ۰    کرهٔ جنوبی  ۳
   چین  ۳      استرالیا  ۱
۲۹ سپتامبر – تهران
  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۲۸ سپتامبر – تهران
   سری‌لانکا  ۰  
   ژاپن  ۳  
 
۲۹ سپتامبر – تهران
       ژاپن  ۳
     هند  ۲
مکان هفتم
۲۸ سپتامبر – تهران ۲۹ سپتامبر – تهران
   پاکستان  ۱    سری‌لانکا  ۰
   هند  ۳      پاکستان  ۳

یک‌چهارم نهایی

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۷ سپتامبر ۱۰:۰۰ استرالیا   ۳–۱   پاکستان ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۵   ۹۷–۷۹ Report
۲۷ سپتامبر ۱۴:۰۰ هند   ۰–۳   چین ۲۵–۲۷ ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۵–۷۷ Report
۲۷ سپتامبر ۱۶:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۲   ژاپن ۲۵–۲۱ ۲۸–۳۰ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۱۶–۱۴ ۱۱۷–۱۰۷ Report
۲۷ سپتامبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۵     ۷۵–۴۹ Report

رده‌بندی پنجم تا هشتم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۰:۰۰ سری‌لانکا   ۰–۳   ژاپن ۱۸–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵     ۵۶–۷۵ Report
۲۸ سپتامبر ۱۴:۰۰ پاکستان   ۱–۳   هند ۲۵–۱۶ ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۸ ۲۰–۲۵   ۹۴–۹۴ Report

مکان هفتم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ سپتامبر ۰۹:۰۰ سری‌لانکا   ۰–۳   پاکستان ۱۵–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۰–۷۵ Report

مکان پنجم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۱:۰۰ ژاپن   ۳–۲   هند ۲۳–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۲ ۲۱–۱۹ ۱۱۲–۱۰۸ Report

نیمه‌نهایی

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۶:۰۰ استرالیا   ۲–۳   چین ۲۰–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲ ۱۱–۱۵ ۱۰۴–۱۰۷ Report
۲۸ سپتامبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۰   ۹۶–۸۲ Report

مکان سوم

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۶:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۱   استرالیا ۲۵–۲۲ ۱۶–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۰   ۹۲–۹۱ Report

فینال

ویرایش
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۱   چین ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶   ۹۷–۷۸ Report

جدول نهایی

ویرایش

جوایز

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. «رده‌بندی صورت گرفت - شانزدهمین دورهٔ قهرمانی مردان آسیا» (PDF). دریافت‌شده در ۵ مهر ۱۳۹۰.

پیوند

ویرایش

شانزدهمین دوره قهرمانی مردان آسیا