والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۸۲

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۸۲ دهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۸۲ در بوینس آیرس، آرژانتین برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۸۲
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان آرژانتین
تاریخاکتبر ۱–۱۵
تیم‌ها۲۴
مکان(ها)۴ (در ۴ شهر میزبان)
قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (ششمین عنوان)

گروه‌بندیویرایش

تیم‌ها با توجه به رده‌بندی نهایی دورهٔ پیشین سید بندی شدند.[۱]

گروه A (روساریو، سانتا فه) گروه B (سان فرناندودل وله دکاتامارکا) گروه C (روساریو، سانتا فه)

  آرژانتین (میزبان)
  ژاپن (یازدهم)
  مکزیک
  تونس

  اتحاد جماهیر شوروی (یکم)
  بلغارستان (دهم)
  شیلی
  ایالات متحده آمریکا

  ایتالیا (دوم)
  آلمان شرقی (نهم)
  کانادا
  استرالیا

گروه D (بوئنوس آیرس) گروه E (بوئنوس آیرس) گروه F (مندوسا، آرژانتین)

  کوبا (سوم)
  لهستان (هشتم)
  رومانی
  ونزوئلا

  کره جنوبی (چهارم)
  چین (هفتم)
  فرانسه
  فنلاند

  چکسلواکی (پنجم)
  برزیل (ششم)
  لیبی
  عراق

میزبان‌هاویرایش

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۹۷ ۱٫۵۱۵
۲   آرژانتین ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۶۰ ۱۱۲ ۱٫۴۲۹
۳   مکزیک ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۱۴۶ ۱۶۳ ۰٫۸۹۶
۴   تونس ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۷۸ ۱۵۹ ۰٫۴۹۱
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲ اکتبر ژاپن   ۳–۰   مکزیک ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۴۵–۲۸
۲ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   تونس ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۱۵–۰ ۴۵–۶
۳ اکتبر ژاپن   ۳–۰   تونس ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۴ ۴۵–۱۷
۳ اکتبر آرژانتین   ۳–۱   مکزیک ۱۶–۱۴ ۱۳–۱۵ ۱۵–۳ ۱۹–۱۷ ۶۳–۴۹
۴ اکتبر مکزیک   ۳–۲   تونس ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۵–۷ ۶۹–۵۵
۴ اکتبر آرژانتین   ۱–۳   ژاپن ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۷ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۵۲–۵۷

گروه Bویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۶ ۶۴ ۲٫۱۲۵
۲   بلغارستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۳۱ ۱۱۸ ۱٫۱۱۰
۳   ایالات متحده آمریکا ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۴۳ ۱۲۴ ۱٫۱۵۳
۴   شیلی ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۳۱ ۱۳۵ ۰٫۲۳۰
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   شیلی ۱۵–۰ ۱۵–۴ ۱۵–۸ ۴۵–۱۲
۲ اکتبر بلغارستان   ۳–۲   ایالات متحده آمریکا ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۶–۱۴ ۷۱–۶۱
۳ اکتبر بلغارستان   ۳–۰   شیلی ۱۵–۵ ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۴۵–۱۲
۳ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۴۶–۳۷
۴ اکتبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   شیلی ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۵ ۴۵–۷
۴ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۴۵–۱۵

گروه Cویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کانادا ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۱۳۸ ۱۱۵ ۱٫۲۰۰
۲   آلمان شرقی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۹ ۸۹ ۱٫۳۳۷
۳   ایتالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۴۰ ۱۰۴ ۱٫۳۴۶
۴   استرالیا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۶ ۱۳۵ ۰٫۳۴۱
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱ اکتبر ایتالیا   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۸ ۴۵–۱۰
۱ اکتبر آلمان شرقی   ۰–۳   کانادا ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۸–۴۵
۲ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۴۵–۱۶
۲ اکتبر ایتالیا   ۳–۲   کانادا ۱۵–۵ ۹–۱۵ ۱۵–۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۸ ۶۷–۴۸
۳ اکتبر کانادا   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۴۵–۲۰
۳ اکتبر ایتالیا   ۰–۳   آلمان شرقی ۱۴–۱۶ ۶–۱۵ ۸–۱۵ ۲۸–۴۶

گروه Dویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۴ ۷۰ ۲٫۰۵۷
۲   کوبا ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۳۰ ۹۰ ۱٫۴۴۴
۳   رومانی ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۱۰۶ ۱۲۸ ۰٫۸۲۸
۴   ونزوئلا ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۵۸ ۱۵۰ ۰٫۳۸۷
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲ اکتبر کوبا   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۴۵–۱۲
۲ اکتبر لهستان   ۳–۰   رومانی ۱۵–۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۵–۲۲
۳ اکتبر لهستان   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۱۵–۱ ۴۵–۸
۳ اکتبر کوبا   ۳–۰   رومانی ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۴۵–۲۴
۴ اکتبر رومانی   ۳–۱   ونزوئلا ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۱۵–۱۷ ۱۵–۹ ۶۰–۳۸
۴ اکتبر کوبا   ۱–۳   لهستان ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۵–۱۵ ۱۰–۱۵ ۴۰–۵۴

گروه Eویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۷ ۷۸ ۱٫۷۵۶
۲   کره جنوبی ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۱۲۸ ۱۳۵ ۰٫۹۴۸
۳   فرانسه ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۱۲۷ ۱۵۷ ۰٫۸۰۹
۴   فنلاند ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۴۳ ۱۶۵ ۰٫۸۶۷
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱ اکتبر چین   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۱۷–۱۵ ۴۷–۳۰
۱ اکتبر کره جنوبی   ۳–۱   فنلاند ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۱ ۶۰–۵۳
۲ اکتبر کره جنوبی   ۳–۰   فرانسه ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۴۶–۳۷
۲ اکتبر چین   ۳–۰   فنلاند ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۱۵–۹ ۴۵–۲۶
۳ اکتبر کره جنوبی   ۰–۳   چین ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۴–۱۵ ۲۲–۴۵
۳ اکتبر فرانسه   ۳–۲   فنلاند ۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۱۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶۰–۶۴

گروه Fویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۸۱ ۱٫۸۱۵
۲   برزیل ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۳۹ ۷۶ ۱٫۸۲۹
۳   عراق ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۸۹ ۱۴۱ ۰٫۶۳۱
۴   لیبی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۸۱ ۱۵۸ ۰٫۵۱۳
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   عراق ۱۵–۶ ۱۵–۷ ۱۵–۳ ۴۵–۱۶
۲ اکتبر برزیل   ۳–۰   لیبی ۱۵–۳ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۴۵–۱۴
۳ اکتبر برزیل   ۳–۰   عراق ۱۵–۰ ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۴۵–۵
۳ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   لیبی ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۴۵–۱۶
۴ اکتبر لیبی   ۲–۳   عراق ۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۸–۱۵ ۶–۱۵ ۵۱–۶۸
۴ اکتبر چکسلواکی   ۳–۱   برزیل ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۱۱–۱۵ ۱۵–۸ ۵۷–۴۹

دور دومویرایش

  • نتایج و امتیازات کسب شده در بازی تیم‌های رقیب در دور مقدماتی، در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه Wویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۶ ۲٫۱۶۷ ۲۵۲ ۲۱۸ ۱٫۱۵۶
۲   آرژانتین ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۹ ۱٫۴۴۴ ۲۸۸ ۲۶۱ ۱٫۱۰۳
۳   چین ۸ ۳ ۲ ۱۱ ۶ ۱٫۸۳۳ ۲۲۱ ۱۶۸ ۱٫۳۱۵
۴   کره جنوبی ۷ ۲ ۳ ۸ ۹ ۰٫۸۸۹ ۱۹۲ ۲۲۵ ۰٫۸۵۳
۵   کانادا ۷ ۲ ۳ ۸ ۱۰ ۰٫۸۰۰ ۲۲۰ ۲۳۵ ۰٫۹۳۶
۶   آلمان شرقی ۵ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰٫۱۳۳ ۱۷۷ ۲۴۳ ۰٫۷۲۸
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۷ اکتبر کانادا   ۳–۱   ژاپن ۱۴–۱۶ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۸–۱۶ ۶۲–۵۰
۷ اکتبر چین   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۴۵–۲۹
۷ اکتبر آرژانتین   ۳–۲   کره جنوبی ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۶۷–۵۶
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۸ اکتبر کره جنوبی   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۲ ۱۵−۹ ۴۵–۳۲
۸ اکتبر آرژانتین   ۳–۲   کانادا ۱۶−۱۴ ۱۵–۵ ۱۲−۱۵ ۵−۱۵ ۱۵−۹ ۶۳–۵۸
۸ اکتبر ژاپن   ۳–۲   چین ۴−۱۵ ۱۵−۶ ۱۵−۶ ۴−۱۵ ۱۵−۱۱ ۵۳–۵۳
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۰ اکتبر چین   ۳–۰   کانادا ۱۵−۱ ۱۷−۱۵ ۱۵−۳ ۴۷–۱۹
۱۰ اکتبر ژاپن   ۳–۰   کره جنوبی ۱۵−۶ ۱۵–۱۱ ۱۵−۵ ۴۵–۲۲
۱۰ اکتبر آرژانتین   ۳–۲   آلمان شرقی ۷−۱۵ ۱۵−۷ ۸−۱۵ ۱۶−۱۴ ۱۵−۸ ۶۱–۵۹
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۱ اکتبر کره جنوبی   ۳–۰   کانادا ۱۷−۱۵ ۱۵−۸ ۱۵−۱۳ ۴۷–۳۶
۱۱ اکتبر ژاپن   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۷−۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵−۳ ۴۷–۲۹
۱۱ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   چین ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۴۵–۳۱

گروه Xویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۷٫۵۰۰ ۲۴۶ ۱۲۸ ۱٫۹۲۲
۲   برزیل ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۷ ۱٫۴۲۹ ۲۱۷ ۲۰۴ ۱٫۰۶۴
۳   بلغارستان ۷ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰٫۸۱۸ ۲۲۸ ۲۵۵ ۰٫۸۹۴
۴   لهستان ۷ ۲ ۳ ۷ ۱۰ ۰٫۷۰۰ ۱۹۴ ۲۱۵ ۰٫۹۰۲
۵   کوبا ۷ ۲ ۳ ۷ ۱۳ ۰٫۵۳۸ ۲۳۱ ۲۷۱ ۰٫۸۵۲
۶   چکسلواکی ۶ ۱ ۴ ۸ ۱۳ ۰٫۶۱۵ ۲۴۷ ۲۹۰ ۰٫۸۵۲
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۷ اکتبر بلغارستان   ۳–۲   چکسلواکی ۱۳–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۱۵–۹ ۷۰–۵۷
۷ اکتبر برزیل   ۳–۰   لهستان ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ ۴۵–۳۰
۷ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۲ ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۴۵–۲۱
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۸ اکتبر بلغارستان   ۳–۰   لهستان ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۴ ۴۵–۲۷
۸ اکتبر برزیل   ۳–۰   کوبا ۱۵−۹ ۱۵−۱۲ ۱۵−۱۳ ۴۵–۳۴
۸ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   چکسلواکی ۱۰−۱۵ ۱۵−۱۲ ۱۵−۶ ۱۵−۴ ۵۵–۳۷
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۰ اکتبر کوبا   ۳–۲   چکسلواکی ۱۴−۱۶ ۱۷−۱۵ ۷−۱۵ ۱۵−۹ ۱۵−۱۲ ۶۸–۶۷
۱۰ اکتبر برزیل   ۳–۱   بلغارستان ۱۳−۱۵ ۱۵−۶ ۱۵−۷ ۱۵−۱۰ ۵۸–۳۸
۱۰ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   لهستان ۱۵−۹ ۱۱−۱۵ ۱۵−۹ ۱۵−۲ ۵۶–۳۵
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۱ اکتبر کوبا   ۳–۲   بلغارستان ۱۲−۱۵ ۱۵−۹ ۱۱−۱۵ ۱۵−۱۲ ۱۵−۹ ۶۸−۶۰
۱۱ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   برزیل ۱۵−۷ ۱۵−۷ ۱۵−۶ ۴۵–۲۰
۱۱ اکتبر لهستان   ۳–۰   چکسلواکی ۱۵−۸ ۱۵−۵ ۱۸−۱۶ ۴۸–۲۹

گروه Yویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۷ اکتبر فنلاند   ۰–۳   ایتالیا ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳۴–۴۵
۷ اکتبر مکزیک   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۴۵–۱۹
۷ اکتبر تونس   ۰–۳   فرانسه ۴–۱۵ ۱–۱۵ ۲–۱۵ ۷–۴۵

گروه Zویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۷ اکتبر ونزوئلا   ۳–۱   عراق ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۳ ۵۶–۲۷
۷ اکتبر شیلی   ۰–۳   رومانی ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۳–۱۵ ۱۲–۴۵
۷ اکتبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   لیبی ۱۵–۷ ۱۵–۱ ۱۵–۳ ۴۵–۱۱

دور نهاییویرایش

رده‌بندی نهم تا دوازدهمویرایش

  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – مندوسا، آرژانتین
   چکسلواکی  ۳  
   کانادا  ۰  
 
۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – مندوسا، آرژانتین
       چکسلواکی  ۳
     کوبا  ۰
مکان یازدهم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – مندوسا، آرژانتین ۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – مندوسا، آرژانتین
   کوبا  ۳    کانادا  ۳
   آلمان شرقی  ۰      آلمان شرقی  ۲
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   کانادا ۱۶−۱۴ ۱۶−۱۴ ۱۵−۶ ۴۷–۳۴
۱۳ اکتبر کوبا   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۳ ۱۵−۴ ۱۵−۸ ۴۵–۱۵
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۵ اکتبر کانادا   ۳–۲   آلمان شرقی ۱۵−۹ ۱۰−۱۵ ۱۵−۱۱ ۷−۱۵ ۱۵−۲ ۶۲−۵۲
۱۵ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   کوبا ۱۵−۱۱ ۱۵−۲ ۱۵−۱۳ ۴۵–۲۶

رده‌بندی پنجم تا هشتمویرایش

  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – روساریو، سانتا فه
   لهستان  ۳  
   چین  ۱  
 
۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – روساریو، سانتا فه
       لهستان  ۱
     بلغارستان  ۳
مکان هفتم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – روساریو، سانتا فه ۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – روساریو، سانتا فه
   بلغارستان  ۳    چین  ۳
   کره جنوبی  ۰      کره جنوبی  ۰

چهار تیم نهاییویرایش

  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – بوئنوس آیرس
   برزیل  ۳  
   ژاپن  ۰  
 
۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – بوئنوس آیرس
       برزیل  ۰
     اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  ۳
مکان سوم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – بوئنوس آیرس ۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – بوئنوس آیرس
   اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  ۳    ژاپن  ۰
   آرژانتین  ۰      آرژانتین  ۳

رده‌بندی نهاییویرایش

منابعویرایش

  1. "Los grandes del "volei" cita en Argentin" (PDF) (به Spanish). El Mundo Deportivo. 23 September 1982. Retrieved 15 December 2012.
  2. http://www.fivb.org/PL/Volleyball/Competitions/WorldChampionships/2014/Men/pastresults.asp?year=1982

پیوند به بیرونویرایش