والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۸۲

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۸۲ دهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۸۲ در بوینس آیرس، آرژانتین برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۸۲
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان آرژانتین
تاریخاکتبر ۱–۱۵
تیم‌ها۲۴
مکان(ها)۴ (در ۴ شهر میزبان)
قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (ششمین عنوان)


گروه‌بندی

ویرایش

تیم‌ها با توجه به رده‌بندی نهایی دورهٔ پیشین سید بندی شدند.[۱]

گروه A (روساریو، سانتا فه) گروه B (سان فرناندودل وله دکاتامارکا) گروه C (روساریو، سانتا فه)

  آرژانتین (میزبان)
  ژاپن (یازدهم)
  مکزیک
  تونس

  اتحاد جماهیر شوروی (یکم)
  بلغارستان (دهم)
  شیلی
  ایالات متحده آمریکا

  ایتالیا (دوم)
  آلمان شرقی (نهم)
  کانادا
  استرالیا

گروه D (بوئنوس آیرس) گروه E (بوئنوس آیرس) گروه F (مندوسا، آرژانتین)

  کوبا (سوم)
  لهستان (هشتم)
  رومانی
  ونزوئلا

  کرهٔ جنوبی (چهارم)
  چین (هفتم)
  فرانسه
  فنلاند

  چکسلواکی (پنجم)
  برزیل (ششم)
  لیبی
  عراق

میزبان‌ها

ویرایش

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۹۷ ۱٫۵۱۵
۲   آرژانتین ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۶۰ ۱۱۲ ۱٫۴۲۹
۳   مکزیک ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۱۴۶ ۱۶۳ ۰٫۸۹۶
۴   تونس ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۷۸ ۱۵۹ ۰٫۴۹۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲ اکتبر ژاپن   ۳–۰   مکزیک ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۴۵–۲۸
۲ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   تونس ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۱۵–۰ ۴۵–۶
۳ اکتبر ژاپن   ۳–۰   تونس ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۴ ۴۵–۱۷
۳ اکتبر آرژانتین   ۳–۱   مکزیک ۱۶–۱۴ ۱۳–۱۵ ۱۵–۳ ۱۹–۱۷ ۶۳–۴۹
۴ اکتبر مکزیک   ۳–۲   تونس ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۵–۷ ۶۹–۵۵
۴ اکتبر آرژانتین   ۱–۳   ژاپن ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۷ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۵۲–۵۷

گروه B

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۶ ۶۴ ۲٫۱۲۵
۲   بلغارستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۳۱ ۱۱۸ ۱٫۱۱۰
۳   ایالات متحده آمریکا ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۴۳ ۱۲۴ ۱٫۱۵۳
۴   شیلی ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۳۱ ۱۳۵ ۰٫۲۳۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   شیلی ۱۵–۰ ۱۵–۴ ۱۵–۸ ۴۵–۱۲
۲ اکتبر بلغارستان   ۳–۲   ایالات متحده آمریکا ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۶–۱۴ ۷۱–۶۱
۳ اکتبر بلغارستان   ۳–۰   شیلی ۱۵–۵ ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۴۵–۱۲
۳ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۴۶–۳۷
۴ اکتبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   شیلی ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۵ ۴۵–۷
۴ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۴۵–۱۵

گروه C

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کانادا ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۱۳۸ ۱۱۵ ۱٫۲۰۰
۲   آلمان شرقی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۹ ۸۹ ۱٫۳۳۷
۳   ایتالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۴۰ ۱۰۴ ۱٫۳۴۶
۴   استرالیا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۶ ۱۳۵ ۰٫۳۴۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱ اکتبر ایتالیا   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۸ ۴۵–۱۰
۱ اکتبر آلمان شرقی   ۰–۳   کانادا ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۸–۴۵
۲ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۴۵–۱۶
۲ اکتبر ایتالیا   ۳–۲   کانادا ۱۵–۵ ۹–۱۵ ۱۵–۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۸ ۶۷–۴۸
۳ اکتبر کانادا   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۴۵–۲۰
۳ اکتبر ایتالیا   ۰–۳   آلمان شرقی ۱۴–۱۶ ۶–۱۵ ۸–۱۵ ۲۸–۴۶

گروه D

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۴ ۷۰ ۲٫۰۵۷
۲   کوبا ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۳۰ ۹۰ ۱٫۴۴۴
۳   رومانی ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۱۰۶ ۱۲۸ ۰٫۸۲۸
۴   ونزوئلا ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۵۸ ۱۵۰ ۰٫۳۸۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲ اکتبر کوبا   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۴۵–۱۲
۲ اکتبر لهستان   ۳–۰   رومانی ۱۵–۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۵–۲۲
۳ اکتبر لهستان   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۱۵–۱ ۴۵–۸
۳ اکتبر کوبا   ۳–۰   رومانی ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۴۵–۲۴
۴ اکتبر رومانی   ۳–۱   ونزوئلا ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۱۵–۱۷ ۱۵–۹ ۶۰–۳۸
۴ اکتبر کوبا   ۱–۳   لهستان ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۵–۱۵ ۱۰–۱۵ ۴۰–۵۴

گروه E

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۷ ۷۸ ۱٫۷۵۶
۲   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۱۲۸ ۱۳۵ ۰٫۹۴۸
۳   فرانسه ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۱۲۷ ۱۵۷ ۰٫۸۰۹
۴   فنلاند ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۴۳ ۱۶۵ ۰٫۸۶۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱ اکتبر چین   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۱۷–۱۵ ۴۷–۳۰
۱ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۱   فنلاند ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۱ ۶۰–۵۳
۲ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   فرانسه ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۴۶–۳۷
۲ اکتبر چین   ۳–۰   فنلاند ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۱۵–۹ ۴۵–۲۶
۳ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۰–۳   چین ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۴–۱۵ ۲۲–۴۵
۳ اکتبر فرانسه   ۳–۲   فنلاند ۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۱۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶۰–۶۴

گروه F

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۸۱ ۱٫۸۱۵
۲   برزیل ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۳۹ ۷۶ ۱٫۸۲۹
۳   عراق ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۸۹ ۱۴۱ ۰٫۶۳۱
۴   لیبی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۸۱ ۱۵۸ ۰٫۵۱۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   عراق ۱۵–۶ ۱۵–۷ ۱۵–۳ ۴۵–۱۶
۲ اکتبر برزیل   ۳–۰   لیبی ۱۵–۳ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۴۵–۱۴
۳ اکتبر برزیل   ۳–۰   عراق ۱۵–۰ ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۴۵–۵
۳ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   لیبی ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۴۵–۱۶
۴ اکتبر لیبی   ۲–۳   عراق ۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۸–۱۵ ۶–۱۵ ۵۱–۶۸
۴ اکتبر چکسلواکی   ۳–۱   برزیل ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۱۱–۱۵ ۱۵–۸ ۵۷–۴۹

دور دوم

ویرایش
  • نتایج و امتیازات کسب شده در بازی تیم‌های رقیب در دور مقدماتی، در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه W

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۶ ۲٫۱۶۷ ۲۵۲ ۲۱۸ ۱٫۱۵۶
۲   آرژانتین ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۹ ۱٫۴۴۴ ۲۸۸ ۲۶۱ ۱٫۱۰۳
۳   چین ۸ ۳ ۲ ۱۱ ۶ ۱٫۸۳۳ ۲۲۱ ۱۶۸ ۱٫۳۱۵
۴   کرهٔ جنوبی ۷ ۲ ۳ ۸ ۹ ۰٫۸۸۹ ۱۹۲ ۲۲۵ ۰٫۸۵۳
۵   کانادا ۷ ۲ ۳ ۸ ۱۰ ۰٫۸۰۰ ۲۲۰ ۲۳۵ ۰٫۹۳۶
۶   آلمان شرقی ۵ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰٫۱۳۳ ۱۷۷ ۲۴۳ ۰٫۷۲۸
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۷ اکتبر کانادا   ۳–۱   ژاپن ۱۴–۱۶ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۸–۱۶ ۶۲–۵۰
۷ اکتبر چین   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۴۵–۲۹
۷ اکتبر آرژانتین   ۳–۲   کرهٔ جنوبی ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۶۷–۵۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۸ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۲ ۱۵−۹ ۴۵–۳۲
۸ اکتبر آرژانتین   ۳–۲   کانادا ۱۶−۱۴ ۱۵–۵ ۱۲−۱۵ ۵−۱۵ ۱۵−۹ ۶۳–۵۸
۸ اکتبر ژاپن   ۳–۲   چین ۴−۱۵ ۱۵−۶ ۱۵−۶ ۴−۱۵ ۱۵−۱۱ ۵۳–۵۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۰ اکتبر چین   ۳–۰   کانادا ۱۵−۱ ۱۷−۱۵ ۱۵−۳ ۴۷–۱۹
۱۰ اکتبر ژاپن   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵−۶ ۱۵–۱۱ ۱۵−۵ ۴۵–۲۲
۱۰ اکتبر آرژانتین   ۳–۲   آلمان شرقی ۷−۱۵ ۱۵−۷ ۸−۱۵ ۱۶−۱۴ ۱۵−۸ ۶۱–۵۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   کانادا ۱۷−۱۵ ۱۵−۸ ۱۵−۱۳ ۴۷–۳۶
۱۱ اکتبر ژاپن   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۷−۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵−۳ ۴۷–۲۹
۱۱ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   چین ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۴۵–۳۱

گروه X

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۷٫۵۰۰ ۲۴۶ ۱۲۸ ۱٫۹۲۲
۲   برزیل ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۷ ۱٫۴۲۹ ۲۱۷ ۲۰۴ ۱٫۰۶۴
۳   بلغارستان ۷ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰٫۸۱۸ ۲۲۸ ۲۵۵ ۰٫۸۹۴
۴   لهستان ۷ ۲ ۳ ۷ ۱۰ ۰٫۷۰۰ ۱۹۴ ۲۱۵ ۰٫۹۰۲
۵   کوبا ۷ ۲ ۳ ۷ ۱۳ ۰٫۵۳۸ ۲۳۱ ۲۷۱ ۰٫۸۵۲
۶   چکسلواکی ۶ ۱ ۴ ۸ ۱۳ ۰٫۶۱۵ ۲۴۷ ۲۹۰ ۰٫۸۵۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۷ اکتبر بلغارستان   ۳–۲   چکسلواکی ۱۳–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۱۵–۹ ۷۰–۵۷
۷ اکتبر برزیل   ۳–۰   لهستان ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ ۴۵–۳۰
۷ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۲ ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۴۵–۲۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۸ اکتبر بلغارستان   ۳–۰   لهستان ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۴ ۴۵–۲۷
۸ اکتبر برزیل   ۳–۰   کوبا ۱۵−۹ ۱۵−۱۲ ۱۵−۱۳ ۴۵–۳۴
۸ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   چکسلواکی ۱۰−۱۵ ۱۵−۱۲ ۱۵−۶ ۱۵−۴ ۵۵–۳۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۰ اکتبر کوبا   ۳–۲   چکسلواکی ۱۴−۱۶ ۱۷−۱۵ ۷−۱۵ ۱۵−۹ ۱۵−۱۲ ۶۸–۶۷
۱۰ اکتبر برزیل   ۳–۱   بلغارستان ۱۳−۱۵ ۱۵−۶ ۱۵−۷ ۱۵−۱۰ ۵۸–۳۸
۱۰ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   لهستان ۱۵−۹ ۱۱−۱۵ ۱۵−۹ ۱۵−۲ ۵۶–۳۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ اکتبر کوبا   ۳–۲   بلغارستان ۱۲−۱۵ ۱۵−۹ ۱۱−۱۵ ۱۵−۱۲ ۱۵−۹ ۶۸−۶۰
۱۱ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   برزیل ۱۵−۷ ۱۵−۷ ۱۵−۶ ۴۵–۲۰
۱۱ اکتبر لهستان   ۳–۰   چکسلواکی ۱۵−۸ ۱۵−۵ ۱۸−۱۶ ۴۸–۲۹

گروه Y

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۷ اکتبر فنلاند   ۰–۳   ایتالیا ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳۴–۴۵
۷ اکتبر مکزیک   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۴۵–۱۹
۷ اکتبر تونس   ۰–۳   فرانسه ۴–۱۵ ۱–۱۵ ۲–۱۵ ۷–۴۵

گروه Z

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۷ اکتبر ونزوئلا   ۳–۱   عراق ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۳ ۵۶–۲۷
۷ اکتبر شیلی   ۰–۳   رومانی ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۳–۱۵ ۱۲–۴۵
۷ اکتبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   لیبی ۱۵–۷ ۱۵–۱ ۱۵–۳ ۴۵–۱۱

دور نهایی

ویرایش

رده‌بندی نهم تا دوازدهم

ویرایش
  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – مندوسا، آرژانتین
   چکسلواکی  ۳  
   کانادا  ۰  
 
۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – مندوسا، آرژانتین
       چکسلواکی  ۳
     کوبا  ۰
مکان یازدهم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – مندوسا، آرژانتین ۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – مندوسا، آرژانتین
   کوبا  ۳    کانادا  ۳
   آلمان شرقی  ۰      آلمان شرقی  ۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   کانادا ۱۶−۱۴ ۱۶−۱۴ ۱۵−۶ ۴۷–۳۴
۱۳ اکتبر کوبا   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۳ ۱۵−۴ ۱۵−۸ ۴۵–۱۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۵ اکتبر کانادا   ۳–۲   آلمان شرقی ۱۵−۹ ۱۰−۱۵ ۱۵−۱۱ ۷−۱۵ ۱۵−۲ ۶۲−۵۲
۱۵ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   کوبا ۱۵−۱۱ ۱۵−۲ ۱۵−۱۳ ۴۵–۲۶

رده‌بندی پنجم تا هشتم

ویرایش
  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – روساریو، سانتا فه
   لهستان  ۳  
   چین  ۱  
 
۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – روساریو، سانتا فه
       لهستان  ۱
     بلغارستان  ۳
مکان هفتم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – روساریو، سانتا فه ۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – روساریو، سانتا فه
   بلغارستان  ۳    چین  ۳
   کره جنوبی  ۰      کره جنوبی  ۰

چهار تیم نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – بوئنوس آیرس
   برزیل  ۳  
   ژاپن  ۰  
 
۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – بوئنوس آیرس
       برزیل  ۰
     اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  ۳
مکان سوم
۱۹۸۲-۱۰-۱۳ – بوئنوس آیرس ۱۹۸۲-۱۰-۱۵ – بوئنوس آیرس
   اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  ۳    ژاپن  ۰
   آرژانتین  ۰      آرژانتین  ۳

رده‌بندی نهایی

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. "Los grandes del "volei" cita en Argentin" (PDF) (به اسپانیایی). El Mundo Deportivo. 23 September 1982. Retrieved 15 December 2012.
  2. http://www.fivb.org/PL/Volleyball/Competitions/WorldChampionships/2014/Men/pastresults.asp?year=1982

پیوند به بیرون

ویرایش