والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۰

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۰ دوازدهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۸ تا ۲۸ اکتبر ۱۹۹۰ در برزیل برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۰
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان برزیل
تاریخ۱۸–۲۸ اکتبر
تیم‌ها۱۶
مکان(ها)۳ (در ۳ شهر میزبان)
قهرمان ایتالیا (یکمین عنوان)

راه‌یابیویرایش

تیم راه‌یافته از طریق
برزیل میزبان
ایالات متحده قهرمانی جهان ۱۹۸۶ یکم
شوروی قهرمانی جهان ۱۹۸۶ دوم
بلغارستان قهرمانی جهان ۱۹۸۶ سوم
کوبا قهرمانی جهان ۱۹۸۶ پنجم
فرانسه قهرمانی جهان ۱۹۸۶ ششم
آرژانتین قهرمانی جهان ۱۹۸۶ هفتم
چکسلواکی قهرمانی جهان ۱۹۸۶ هشتم
ایتالیا مردان اروپا ۱۹۸۹ یکم
کانادا مردان آمریکای شمالی ۱۹۸۹ دوم
ونزوئلا مردان آمریکای جنوبی ۱۹۸۹ سوم
کره جنوبی مردان آسیا ۱۹۸۹ یکم
کامرون مردان آفریقا ۱۹۸۹ یکم
سوئد مردان B ۱۹۹۰ یکم
هلند مردان B ۱۹۹۰ دوم
ژاپن مردان B ۱۹۹۰ سوم

[۱]

تیم‌هاویرایش

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

دور یکمویرایش

راه‌یافته به یک‌چهارم نهایی‌ها
راه‌یافته به یک‌هشتم نهایی‌ها

گروه Aویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۶۰ ۱۱۴ ۱٫۴۰۴
۲   سوئد ۵ ۲ ۱ ۸ ۶ ۱٫۳۳۳ ۲۰۱ ۱۷۲ ۱٫۱۶۹
۳   چکسلواکی ۴ ۱ ۲ ۵ ۸ ۰٫۶۲۵ ۱۲۹ ۱۷۰ ۰٫۷۵۹
۴   کره جنوبی ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۴۳ ۱۷۷ ۰٫۸۰۸
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر برزیل   ۳–۰   چکسلواکی ۱۵−۷ ۱۵−۷ ۱۵−۹ ۴۵–۲۳
۱۸ اکتبر سوئد   ۳–۱   کره جنوبی ۱۵−۸ ۱۵−۱۱ ۱۶−۱۷ ۱۵−۱۰ ۶۱–۴۶
۱۹ اکتبر سوئد   ۳–۲   چکسلواکی ۱۲−۱۵ ۱۵−۹ ۱۱−۱۵ ۱۵−۴ ۱۵−۱۳ ۶۸–۵۶
۱۹ اکتبر برزیل   ۳–۰   کره جنوبی ۱۵−۸ ۱۵−۴ ۱۵−۷ ۴۵–۱۹
۲۰ اکتبر برزیل   ۳–۲   سوئد ۱۵−۱۷ ۱۶−۱۴ ۸−۱۵ ۱۶−۱۴ ۱۵−۱۲ ۷۰–۷۲
۲۰ اکتبر چکسلواکی   ۳–۲   کره جنوبی ۱۵−۱۱ ۵−۱۵ ۱۵−۱۱ ۱۴−۱۶ ۱۵−۱۱ ۶۴–۶۴

گروه Bویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   آرژانتین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۶۸ ۱٫۹۸۵
۲   هلند ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۰۷ ۹۰ ۱٫۱۸۹
۳   کانادا ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۱۱۳ ۱۳۴ ۰٫۸۴۳
۴   ایالات متحده آمریکا ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۸۷ ۱۵۰ ۰٫۵۸۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر هلند   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵−۷ ۱۵−۱۲ ۱۵−۶ ۴۵–۲۵
۱۸ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   کانادا ۱۵−۹ ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۳ ۴۵–۳۳
۱۹ اکتبر کانادا   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۱۵−۱۳ ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۷ ۱۵−۳ ۶۰–۴۴
۱۹ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   هلند ۱۵−۷ ۱۵−۳ ۱۵−۷ ۴۵–۱۷
۲۰ اکتبر آرژانتین   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵−۳ ۱۵−۸ ۱۵−۷ ۴۵–۱۸
۲۰ اکتبر هلند   ۳–۰   کانادا ۱۵−۳ ۱۵−۹ ۱۵−۸ ۴۵–۲۰

گروه Cویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۵۳ ۲٫۵۴۷
۲   فرانسه ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۴ ۱۰۲ ۱٫۱۱۸
۳   ژاپن ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۸۶ ۱۰۸ ۰٫۷۹۶
۴   ونزوئلا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۶۵ ۱۳۷ ۰٫۴۷۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر ژاپن   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵−۶ ۱۵−۴ ۱۵−۸ ۴۵–۱۸
۱۸ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   فرانسه ۱۵−۶ ۱۵−۱۰ ۱۵−۶ ۴۵–۲۲
۱۹ اکتبر فرانسه   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵−۱۱ ۱۷−۱۵ ۱۵−۸ ۴۷–۳۴
۱۹ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ژاپن ۱۵−۱۰ ۱۵−۷ ۱۵−۱ ۴۵–۱۸
۲۰ اکتبر فرانسه   ۳–۰   ژاپن ۱۵−۷ ۱۵−۱۱ ۱۵−۵ ۴۵–۲۳
۲۰ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵−۴ ۱۵−۲ ۱۵−۷ ۴۵–۱۳

گروه Dویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۵۴ ۱۱۹ ۱٫۲۹۴
۲   ایتالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۱۳۲ ۱۰۳ ۱٫۲۸۲
۳   بلغارستان ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۱۴۷ ۱۳۷ ۱٫۰۷۳
۴   کامرون ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۶۱ ۱۳۵ ۰٫۴۵۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر کوبا   ۳–۲   بلغارستان ۱۱−۱۵ ۸−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۰ ۶۴–۶۱
۱۸ اکتبر ایتالیا   ۳–۰   کامرون ۱۵−۴ ۱۵−۳ ۱۵−۱۰ ۴۵–۱۷
۱۹ اکتبر ایتالیا   ۳–۱   بلغارستان ۱۵−۹ ۱۵−۵ ۱۲−۱۵ ۱۵−۱۲ ۵۷–۴۱
۱۹ اکتبر کوبا   ۳–۰   کامرون ۱۵−۸ ۱۵−۹ ۱۵−۱۱ ۴۵–۲۸
۲۰ اکتبر کوبا   ۳–۰   ایتالیا ۱۵−۱۳ ۱۵−۹ ۱۵−۸ ۴۵–۳۰
۲۰ اکتبر بلغارستان   ۳–۰   کامرون ۱۵−۳ ۱۵−۵ ۱۵−۸ ۴۵–۱۶

دور نهاییویرایش

یک‌هشتم نهایی‌ها یک‌چهارم نهایی‌ها نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۲۵ اکتبر
۲۳ اکتبر
  برزیل ۳
  فرانسه ۳ ۲۷ اکتبر
  فرانسه ۰
  کانادا ۱   برزیل ۲
۲۵ اکتبر
۲۳ اکتبر   ایتالیا ۳
  آرژانتین ۰
  ایتالیا ۳ ۲۸ اکتبر
  ایتالیا ۳
  چکسلواکی ۰   ایتالیا ۳
۲۵ اکتبر
۲۳ اکتبر   کوبا ۱
  اتحاد جماهیر شوروی ۳
  سوئد ۰ ۲۷ اکتبر
  بلغارستان ۰
  بلغارستان ۳   اتحاد جماهیر شوروی ۱ بازی مکان سوم
۲۵ اکتبر
۲۳ اکتبر   کوبا ۳ ۲۸ اکتبر
  کوبا ۳
  هلند ۳   برزیل ۰
  هلند ۲
  ژاپن ۰   اتحاد جماهیر شوروی ۳


رده‌بندی نهاییویرایش


ایتالیا به المپیک تابستانی ۱۹۹۲ در بارسلون راه پیدا کرد.

منابعویرایش

  1. "Archived copy". Archived from the original on 2015-11-16. Retrieved 2015-12-08.

پیوند به بیرونویرایش