واکنش

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واکنش ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

واکنش به معنای عکس‌العمل و پاسخ است.

شیمیویرایش

در فیزیولوژیویرایش