واکنش بالز–شیمان

واکنش بالز–شیمان(به انگلیسی: Balz–Schiemann reaction) یک واکنش شیمیایی است که طی آن یک آنیلین (۱) به وسیله‌ی یک دی‌آزونیم فلوروبورات (۲) به یک آریل فلورید تبدیل می‌شود. این واکنش به افتخار دو شیمیدان آلمانی به نام‌های گونتر بالز و گونتر شیمان نام‌گذاری شده است.[۱][۲]

واکنش بالز–شیمان
نامگذاری شده پس از Günther Balz
Günther Schiemann
نوع واکنش واکنش‌های جانشینی
شناسه‌ها
در درگاه شیمی آلی balz-schiemann-reaction
RSC ontology ID RXNO:0000127
واکنش بالز–شیمان

این واکنش شباهت زیادی به واکنش سندمیر دارد که طی آن یک نمک دی‌آزونیم به یک آریل هالید تبدیل می‌شود.[۳]

منابع

  1. Günther Balz, Günther Schiemann (1927). "Über aromatische Fluorverbindungen, I.: Ein neues Verfahren zu ihrer Darstellung". Chemische Berichte. 5 (60): 1186–1190. doi:10.1002/cber.19270600539.
  2. Roe, A. Org. React. 1949, 5, 193. (Review)
  3. Swain, C. G.; Rogers, R. J. (1975). "Mechanism of formation of aryl fluorides from arenediazonium fluoborates". Journal of the American Chemical Society. 97: 799–800. doi:10.1021/ja00837a019.