واکنش زنجیره پلی‌مراز


واکنش زنجیره‌ای پلی مرازی (Polymerase Chain Reaction) یا به اخنصار PCR به فرایند شیمیایی چند مرحله‌ای گفته می‌شود که به وسیله بخشی از مولکول DNA تکثیر می‌شود.[۱] در این واکنش بخشی از DNA به وسیله یک جفت پرایمر مشخص شده و سپس در حضور آنزیم دی‌ان‌ای-پلی‌مراز توالی مابین دو پرایمر تکثیر می‌شود.

منابعویرایش

  1. "PCR". Genetic Science Learning Center, University of Utah.