ورزا (منطقةالبروج)

ورزا (丑) یکی از ۱۲ جانوری است که بنا بر تقویم چینی و تقویم مغولی هر ۱۲ سال یک بار در منطقةالبروج چینی و منطقةالبروج مغولی ظاهر می‌شود.

Ox.svg

ورزای منطقةالبروج چینیویرایش

علامت سازگار با ناسازگار با
ورزا میمون، موش، مار، خرگوش، ورزا، سگ و خروس اژدها، خوک، ببر، اسب و گوسفند

منابعویرایش