ورزشگاه تختی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ورزشگاه تختی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: