ورزش خونین

ورزشِ خونین گروهی از بازی، ورزش یا سرگرمی‌ها است که با خون‌ریزی همراه است. برپایهٔ فرهنگِ وبستر، شکارِ جانوران و خروس بازی از جملهٔ این کارها هستند.[۱] همچنین هرگونه ورزشی که در آن جانوران کشته می‌شوند یا آسیب می‌بینند و مردم برای دیدنِ آن گردِ هم می‌آیند و احساسِ هیجان می‌کنند نیز یک ورزشِ خونین است.[۲]

بازیِ خروس جنگی در کرتارو، مکزیک

گونه‌ها

خروس جنگی، گاوبازی تورئو و جنگِ سگ‌ها از این دسته هستند.

انسان به حیوان

انسان به انسان

جستارهای وابسته

منابع

  1. "bloodsport" - Merriam-Webster's Collegiate Dictionary - edited by Merriam-Webster, 2003
  2. blood sport
  3. [۱] 'Cage fighting becoming the new 'blood sport', April 30, 2012, retrieved June 14, 2012.

پیوند به بیرون