ورشت مانسرنسک

وَرشت مانسَرنسک یا وَهیشت مَنتَر نسک دوم یا دومین بخش از اوستای ساسانی بوده‌است.[۱] دارای ۲۲ فرگرد بوده است. در فصل سی و دوم از کتاب نهم دینکرد خلاصهٔ این نسک آمده که مطالبی داشته پیرامون امور مقدس دینی و ادعیه و اذکار.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • رضی، هاشم (۱۳۶۳). اوستا. تهران: سازمان انتشارات فروهر.