ورقة بن نوفل

(تغییرمسیر از ورقه بن نوفل)

ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزّی بن قصی القرشی پسر عموی خدیجه، همسر محمد پیامبر اسلام بود که بر کتاب‌های مقدس تورات و انجیل احاطه داشت. وی مسیحی بود، و روایت شده‌است که او انجیل را به عربی یا آرامی برگردانده‌است. هرچند منابع دیگری ترجمه انجیل و تورات را مربوط به زمان هارون الرشید می‌دانند.[۱]

ورقه زمان رسالت پیامبر اسلام را درک نکرد.پانویس ویرایش

  1. University of Tennessee, Knoxville. Marco Institute for Medieval and Renaissance Studies. Symposium, Thomas J. Heffernan, Thomas E. Burman (۲۰۰۵Scripture and pluralism: reading the Bible in the religiously plural worlds of the Middle Ages and Renaissance، Brill، ص. ۴۳