وزارت اقتصاد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

وزارت اقتصاد می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: