وزارت سحر و جادو


وزارت جادو زیر فرمان دولت بریتانیا است ولی دولت هیچ ارزیابی بر وزارت جادو ندارد و تنها درخواست آن این است که از فاش شدن راز وجود جهان جادوگران برای مشنگها (انسان‌های معمولی) جلوگیری کند، جادوگرهای سیاه را دستگیر کرده به زندان آزکابان بفرستد، و از حمله جادوگران به حافظه مشنگ‌ها جلوگیری کرده و مشنگ‌هایی را که مورد حمله قرار گرفته‌اند، پاک کند.

وزیر جادو به دست خود جامعه جادوگران برگزیده می‌شود، نه دولت بریتانیا.

در داستان‌های نخست هری پاتر مانند هری پاتر و سنگ جادو، وزارت جادو مکانی امن و قابل اعتماد است، ولی در هری پاتر و محفل ققنوس و کتاب‌های بعدی وزارت جادو مکانی فاسد و تشنهٔ قدرت است که سرپرستان آن برای نگه داشتن جاه و مقام خود، چشم بر روی بازگشت لرد ولدمورت، جنایت‌های مرگ‌خوارها و دیگر خطرهایی که جادوگران را تهدید می‌کند، می‌بندد.

سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جادوویرایش

 • دادگاه برای جادوگران
 • زندان آزکابان
 • نشست جادوگران
 • کنفدراسیون جهانی جادوگران (برای دیده‌بانی بر وضعیت جادوگران در سراسر جهان)
 • گروه اجرای قانون‌های جادویی
 • دفتر آرور (برای دستگیری جادوگران سیاه)
 • گروه رویدادهای جادویی (برای رسیدگی به حمله‌های جادوگران سیاه به مشنگ‌ها یا دیگر جادوگران)
 • گروه ساماندهی و کنترل جانوران جادویی
 • گروه همکاری جهانی جادویی
 • گروه بازی و ورزش جادویی
 • گروه پاسداری از اسرار و رازها

سیستم دادگاهیویرایش

در کتاب‌های هری پاتر سیستم دادستانی وزارت جادو بسیار فاسد و ناحق نشان داده شده، یکی از نمونه‌ها فرستادن سیریوس بلک پدرخوانده هری به زندان آزکابان است درحالی که بی‌گناه بود.

یکی دیگر تلاش بیش از حد کورنلیوس فاج (وزیر جادو) متهم کردن هری به به کار بردن جادو و اخراج وی از هاگوارتز که موفق نشد.

سرپرست دادگاه هم فاج است که همواره می‌خواهد برای پوشاندن کم‌کاری‌ها و ناتوانی خود، بازگشت ولدمورت را انکار کند.

وزیرانویرایش

در هفتگانه هری پاتر تنها دو بار وزیر جادو عوض می‌شود. کورنلیوس فاج که همواره تلاش می‌کرد تا مقام وزیری خود را نگه دارد و هری را یک فرد دیوانه جلوه دهد تا بازگشت ولدمورت را انکار کند. در پایان کتاب محفل ققنوس که ولدمورت در سرسرای وزارت جادو به هری حمله می‌کند و کارکنان وزارتخانه او را می‌بینند، دروغ‌هایش برملا می‌شوند و ناچار به استعفا می‌شود.

پس از او رفوس اسکریمجور وزیر جادو می‌شود و به جای پنهان بازگشت ولدمورت از هری درخواست می‌کند که، به دروغ به مردم بگوید که وزارت جادو قدرتمند و مقتدر است و از پس مرگ‌خواران بر می‌آید، ولی هری حاضر به دروغ گفتن نمی‌شود و از این کار سر باز می‌زند.

شخصیت اسکریمجور از فاج بهتر و وفادارتر است و در پایان هم به خاطر لو ندادن محل زندگی هری به مرگ‌خوران پس از شکنجهٔ فراوان کشته می‌شود.

پس از او یک مرگ خوار وزیر جادو می‌شود که حرف چندانی از او پیش نمی‌آید و به خواننده شناسانده نمی‌شود.

چهره وزارتخانه در داستانویرایش

در ۴ کتاب نخست هری پاتر حرف چندانی دربارهٔ وزارت جادو پیش نمی‌آید جز اینکه پدر و برادر بزرگتر رون ویزلی (دوست صمیمی هری) و لوسیوس مالفوی (پدر دراکو مالفوی) در آن جا کار می‌کنند.

ولی در ۳ کتاب پایانی چهرهٔ وزارتخانه تاریک و تاریک‌تر می‌شود تا جایی که در کتاب پایانی، هری پاتر و یادگاران مرگ، وزارت جادو مکانی که به دست مرگ‌خواران و نوکرهای ولدمورت اداره می‌شود و خود وزارتخانه جادوگران سیاه و دیوانه‌سازها را از آزکابان فراری می‌دهد و به صورت رسمی به دنبال هری می‌گردد تا او را به ولدمورت تحویل دهد.

در پایان کتاب هفتم و پس از کشته شدن ولدمورت به دست هری، وزارت جادو هم از وجود مرگ‌خواران و تبهکارها پاک می‌شود و یکی از اعضای وفادار محفل ققنوس وزیر جادو می‌شود.

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش
توجه تمامی این داستان ها تخیلی میباشد!!!!