وزرای آموزش عالی ایران

وزرای آموزش عالی ایران فهرست افرادی است که در جایگاه بالاترین مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران فعلی و وزارت علوم و آموزش عالی، شورای مرکزی آموزش سابق قرار داشته‌اند.

پیش از انقلاب ۵۷ویرایش

وزرای آموزش عالی پیش از انقلاب ۵۷
ردیف نام ابتدای مسئولیت پایان مسئولیت
۱ علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
۲ علی‌قلی خان مخبرالدوله
۳ جعفر قلی خان نیرالملک
۴ میرزا سید محمودخان علاءالملک
۵ مهدی‌قلی خان مخبرالسلطنه
۶ مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله
۷ میرزا حسین خان مشیرالدوله
۸ میرزا نظام الدین مهندس الممالک
۹ میرزا حسین خان موتمن‌الملک
۱۰ میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه
۱۱ میرزا ابراهیم خان حکیم‌الملک
۱۲ اسدالله میرزا شهاب الدوله
۱۳ مرتضی خان ممتاز الملک
۱۴ میرزا حسن خان وثوق‌الدوله
۱۵ میرزا احمدخان نصیرالدوله بدر
۱۶ حاج میرزا عبدالحسین وحیدالملک شیبانی
۱۷ اسماعیل امین الملک مرزبان
۱۸ رضاقلی خان نیرالملک
۱۹ میرزا اسماعیل خان ممتاز الدوله
۲۰ امیر خان امیراعلم
۲۱ میرزا حسن خان محتشم‌السلطنه
۲۲ محمدحسن خان حکیم الدوله
۲۳ سلیمان میرزا محسن
۲۴ میرزا صادق مستشار الدوله
۲۵ میرزا نظام الدین خان مشار الدوله حکمت
۲۶ مهدی عمادالسلطنه مشیرفاطمی
۲۷ یوسف مشار اعظم
۲۸ میرزا احمدخان نصیرالدوله بدر
۲۹ محمد تدین
۳۰ میرزا یحیی خان اعتمادالدوله قراگزلو
۳۱ احمد عمادالملک محسنی
۳۲ علی‌اصغر حکمت
۳۳ اسماعیل مرآت
۳۴ عیسی صدیق
۳۵ مصطفی عدل
۳۶ علی‌اکبر سیاسی
۳۷ علی ریاضی
۳۸ قاسم غنی
۳۹ باقر کاظمی
۴۰ غلامحسین رهنما
۴۱ محمدتقی ملک الشعرای بهار
۴۲ فریدون کشاورز
۴۳ سید علی شایگان
۴۴ منوچهر اقبال
۴۵ محمد سجادی
۴۶ عبدالحمید اعظم زنگنه
۴۷ مسعود کیهان
۴۸ شمس الدین جزایری
۴۹ حبیب الله آموزگار
۵۰ کریم سنجابی
۵۱ محمود حسابی
۵۲ محمد مهدی آذر
۵۳ رضا جعفری
۵۴ محمد مهران
۵۵ جهانشاه صالح
۵۶ محمد درخشش
۵۷ پرویز ناتل خانلری
۵۸ عبدالعلی جهانشاهی
۵۹ مجید رهنما
۶۰ منوچهر شاهقلی
۶۱ عبدالحسین سمیعی
۶۲ منوچهر گنجی
۶۳ شمس الدین مفیدی
۶۴ هوشنگ نهاوندی
۶۵ محمد امین ریاحی

پس از انقلاب ۵۷ویرایش

وزرای آموزش عالی پس از انقلاب ۵۷
ردیف نام ابتدای مسئولیت پایان مسئولیت
۱ علی شریعتمداری ۱۳۵۷ اسفند ماه ۱۳۵۸ مهر ماه
۲ حسن حبیبی ۱۳۵۸ آذر ماه ۱۳۵۹ شهریور ماه
۳ حسن عارفی ۱۳۵۹ شهریور ماه ۱۳۶۰ آبان ماه
۴ محمدعلی نجفی ۱۳۶۰ آبان ماه ۱۳۶۳ مرداد ماه
۵ ایرج فاضل ۱۳۶۳ مرداد ماه ۱۳۶۴ آذر ماه
۶ محمد فرهادی ۱۳۶۴ آذر ماه ۱۳۶۸ شهریور ماه
۷ مصطفی معین ۱۳۶۸ شهریور ماه ۱۳۷۲ مرداد ماه
۸ محمدرضا هاشمی گلپایگانی ۱۳۷۲ مرداد ماه ۱۳۷۶ شهریور ماه
۹ مصطفی معین ۱۳۷۶ شهریور ماه ۱۳۸۲ شهریور ماه
۱۰ جعفر میلی منفرد (سرپرست) ۱۳۸۲ شهریور ماه ۱۳۸۲ مهر ماه
۱۱ جعفر توفیقی ۱۳۸۲ مهر ماه ۱۳۸۴ شهریور ماه
۱۲ محمد مهدی زاهدی ۱۳۸۴ شهریور ماه ۱۳۸۸ شهریور ماه
۱۳ کامران دانشجو ۱۳۸۸ شهریور ماه ۱۳۹۲ مرداد ماه
۱۴ جعفر توفیقی (سرپرست) ۱۳۹۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ آبان ماه
۱۵ رضا فرجی دانا ۱۳۹۲ آبان ماه مردادماه 1393
16 محمد علی نجفی (سرپرست) مردادماه 1393 آذرماه 1393
17 محمد فرهادی آذرماه 1393 مردادماه 1396
18 سید ضیاء هاشمی (سرپرست) مردادماه 1396 آبانماه 1396
19 منصور غلامی آبانماه 1396 تاکنون