وزیر امور خارجه (روسیه)

مقام دولتی در روسیه

این فهرستی از وزرای خارجه روسیه تزاری ، امپراتوری روسیه ، جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و فدراسیون روسیه است . Hi Mr lavrov. How r u. I'm Shaina camous If the war have not cut in Russia against ukrain.. announce plx directed to union European. Because many days ago I told with Mr zelensky and warning to him to cut the war. U know ... I told last year at him some opinion for cut the war and he accepted but I read I news that the war continue these days. Plx tells union europen because it is important for Russia. Thx very much.viva Russia. Camous bye

وزیر امور خارجه روسیه
متصدی کنونی
سرگئی لاوروف

از ۲۴ فوریه، ۲۰۰۴
وزارت امور خارجه
لقبآقای وزیر
عضوی ازدولت روسیه، شورای امنیت روسیه
پاسخگوست بهرئیس‌جمهور
اقامت‌گاهساختمان اصلی وزارت امور خارجه روسیه
جایگاهمسکو
نامزدکنندهنخست‌وزیر روسیه
گمارندهرئیس‌جمهور
مدت دورهبدون اصطلاح ثابت
نخستین دارندهایوان میخایلوویچ ویسکواتی
وبگاه

روسیه تزاری ویرایش

تصویر اسم مدت کار رئیس دولت
  ایوان ویسکواتی ۲ ژانویه، ۱۵۴۹ ۲ اوت، ۱۵۶۲[۱] ایوان مخوف
  آندری واسیلیف سپتامبر، ۱۵۶۲ ۲۵ ژوئیه ۱۵۷۰
  آندری شچالکوف نوامبر، ۱۵۷۰ ۱۷ ژوئن، ۱۵۹۴
  واسیلی شچالکوف ۳۰ ژوئن، ۱۵۹۴ مه ۱۶۰۱ فیودور یکم
بوریس گودونوف
  افانازی ولاسیف مه ۱۶۰۱ ۸ مه، ۱۶۰۵
فئودور دوم
  ایوان گراموتین اوت ۱۶۰۵ ۱۴ فوریه، ۱۶۰۶ دیمیتری اول
  واسیلی تلپنف ۱۶۰۶ مارس ۱۶۱۱ واسیلی چهارم
دیمیتری دوم
  ایوان گراموتین ۲۰ نوامبر، ۱۶۱۱ سپتامبر ۱۶۱۲
  فدور آندروسوف سپتامبر ۱۶۱۲ ژوئن ۱۶۱۳
  پیوتر ترتیاکوف ژوئن ۱۶۱۳ ۱۶ مه، ۱۶۱۸ میخائیل یکم
  ایوان گراموتین مه ۱۶۱۸ ۲۱ دسامبر، ۱۶۲۶
  افیم تلپنیف ۲۲ دسامبر، ۱۶۲۶ ۳۰ ژوئیه، ۱۶۳۰
  فدور لیخاچوف ۲۱ سپتامبر، ۱۶۳۰ ۲۵ دسامبر، ۱۶۳۱
  ایوان گریازف ۱ اکتبر، ۱۶۳۲ ۱۷ آوریل، ۱۶۳۴
  ایوان گراموتین ۱۹ مه، ۱۶۳۴ ۱۹ ژوئیه، ۱۶۳۵
  فدور لیخاچوف ۲۱ سپتامبر، ۱۶۳۵ ۱ سپتامبر، ۱۶۴۳
  گریگوری لووو ۱ سپتامبر، ۱۶۴۳ ۲۷ دسامبر، ۱۶۴۶
الکسیس یکم
  نظری چیستوی ۶ ژوئیه، ۱۶۴۷ ۲ ژوئن، ۱۶۴۸
  میخائیل ولوشنینف ۴ ژوئیه، ۱۶۴۸ آوریل ۱۶۵۳
  آلماز ایوانف ۲۸ سپتامبر، ۱۶۵۳ ۱۰ مارس، ۱۶۶۷
  آفاناسی لاورنتیویچ نشچوکین ۱۵ ژوئیه، ۱۶۶۷ ۲۱ فوریه، ۱۶۷۱
  آرتامون ماتویف ۲۲ فوریه، ۱۶۷۱ ۳ ژوئیه، ۱۶۷۶
  لاریون ایوانف ۴ ژوئیه ،۱۶۷۶ ۲۱ دسامبر ،۱۶۸۰
فیودور سوم
  واسیلی ولینسکی ۲۱ دسامبر، ۱۶۸۰ ۶ مه، ۱۶۸۱
  لاریون ایوانف ۶ مه، ۱۶۸۱ ۱۵ مه، ۱۶۸۲
سوفیا آلکسیاونا
  واسیلی گلیتسین ۱۷ مه، ۱۶۸۲ ۶ سپتامبر، ۱۶۸۹
  املیان اوکرانیسف ۶ سپتامبر، ۱۶۸۹ ۱۹ آوریل، ۱۶۹۹ ایوان پنجم
  لو ناریشکین ۱۶۹۷ ۱۶۹۹ پتر یکم

امپراتوری روسیه ویرایش

تصویر اسم مدت کار رئیس دولت
  فئودور گولوین ۱۸ فوریه، ۱۷۰۰ ۲ اوت، ۱۷۰۶ پتر یکم
  پیتر شافیروف سپتامبر ۱۷۰۶ ۱۷۰۸
  گاوریل گلوفکین ۱۷۰۸ ۲۰ ژوئیه، ۱۷۳۴
کاترین یکم
پتر دوم
آنا
  آندری استرمن ۱۷۳۴ ۱۷۴۰
  الکسی چرکاسکی ۱۰ نوامبر، ۱۷۴۰ ۴ نوامبر، ۱۷۴۲ ایوان ششم
  الکسی بستوژف ریومین ۴ نوامبر، ۱۷۴۲ ۱۵ فوریه، ۱۷۵۸ الیزابت
  میخائیل ورونونسوف ۲۳ نوامبر، ۱۷۵۸ ۲۷ اکتبر، ۱۷۶۳
پتر سوم
  نیکیتا پانین ۲۷ اکتبر، ۱۷۶۳ ۱۰ آوریل، ۱۷۸۱ کاترین دوم
  ایوان استرمن ۱۰ آوریل، ۱۷۸۱ ۲ مه، ۱۷۹۷
  الکساندر بزبوردکو ۲ مه، ۱۷۹۷ ۶ آوریل، ۱۷۹۹ پاول یکم
  فئودور رستوچین ۶ آوریل، ۱۷۹۹ ۲۰ فوریه، ۱۸۰۱
  نیکیتا پانین ۲۳ مارس، ۱۸۰۱ ۳۰ سپتامبر، ۱۸۰۱ الکسادر یکم
  ویکتور کوچووبی ۳۰ سپتامبر، ۱۸۰۱ ۸ سپتامبر، ۱۸۰۲
  الکساندر ورونونسوف ۸ سپتامبر، ۱۸۰۲ ۱۶ ژوئیه، ۱۸۰۴
  آدام چارتوریسکی ۱۶ ژوئیه، ۱۸۰۴ ۱۷ ژوئن، ۱۸۰۶
  آندریاس ابرهارد فون بودبرگ ۱۷ ژوئن، ۱۸۰۶ ۳۰ اوت، ۱۸۰۷
  نیکلای رومیانتسف ۱۲ فوریه، ۱۸۰۸ ۱ اوت، ۱۸۱۴
  ایوانیس کاپودیستریاس مشرک با کارل نسلرود ۳۱ ژوئن، ۱۸۱۶ ۱۹ اوت، ۱۸۲۲
  کارل نسلرود ۱۸۱۴ ۱۵ آوریل، ۱۸۵۶
نیکلای یکم
  الکساندر گورچاکوف ۱۵ آوریل، ۱۸۵۶ ۹ آوریل، ۱۸۸۲ الکساندر دوم
  نیکولای گیرس ۹ آوریل، ۱۸۸۲ ۲۶ ژوئن، ۱۸۹۵ الکساندر سوم
  آلکسی لوبانوف روستوفسکی ۱۸ مارس، ۱۸۹۵ ۳۰ اوت، ۱۸۹۶ نیکلای دوم
  نیکولای شیشکین ۱ سپتامبر، ۱۸۹۶ ۱۳ ژوئیه، ۱۸۹۷
  میخائیل موراویوف ۱۳ ژوئیه، ۱۸۹۷ ۲۱ ژوئن، ۱۹۰۰
  ولادیمیر لامسدورف ۶ ژوئیه، ۱۹۰۱ ۱۱ مه، ۱۹۰۶
  الکساندر ایزولسکی ۱۱ مه، ۱۹۰۶ ۱۱ اکتبر، ۱۹۱۰
  سرگئی سازنوف ۱۱ اکتبر، ۱۹۱۰ ۲۰ ژوئیه، ۱۹۱۶
  بوریس استورمر ۲۰ ژوئیه، ۱۹۱۶ ۲۳ نوامبر، ۱۹۱۶
  نیکولای پوکروفسکی ۲۳ نوامبر، ۱۹۱۶ ۲ مارس، ۱۹۱۷

دولت موقت / جمهوری روسیه ویرایش

وزیر حزب مدت کار نخست‌وزیر
  پاول میلیوکف حزب دموکراتیک مشروطه ۲ مارس، ۱۹۱۷ ۱ مه، ۱۹۱۷ گئورگی لووف
  میخائیل ترشچنکو کنشگر سیاسی مستقل ۵ مه، ۱۹۱۷ ۲۹ اکتبر، ۱۹۱۷
الکساندر کرنسکی

اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

تصویر اسم مدت کار رئیس دولت
  گئورگی چیچرین ۶ ژوئیه، ۱۹۲۳ ۲۱ ژوئیه، ۱۹۳۰ ولادمیر لنین
ژوزف استالین
  ماکسیم لیتوینوف ۲۱ ژوئیه، ۱۹۳۰ ۳ مه، ۱۹۳۹
  ویاچسلاو مولوتف ۳ مه، ۱۹۳۹ ۴ مارس، ۱۹۴۹
  آندره ویشینسکی ۴ مارس، ۱۹۴۹ ۵ مارس، ۱۹۵۳
  ویاچسلاو مولوتف ۵ مارس، ۱۹۵۳ ۱ ژوئن، ۱۹۵۶ نیکیتا خروشچف
  دمیتری شپیلوف ۱ ژوئن، ۱۹۵۶ ۱۵ فوریه، ۱۹۵۷
  آندری گرومیکو ۱۵ فوریه، ۱۹۵۷ ۲۸ ژوئیه، ۱۹۸۵
لئونید برژنف
یوری آندروپوف
کنستانتین چرنینکو
  ادوارد شواردنادزه ۲۸ ژوئیه، ۱۹۸۵ ۲۰ دسامبر، ۱۹۹۰ میخائیل گورباچف
  الکساندر بسمرتنیک ۱۵ ژوئیه، ۱۹۹۱ ۲۸ اوت، ۱۹۹۱
  بوریس پانکین ۲۸ اوت، ۱۹۹۱ ۱۴ نوامبر، ۱۹۹۱

وزیر روابط خارجی اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۹۱) ویرایش

تصویر اسم مدت کار
  ادوارد شواردنادزه ۱۹ نوامبر، ۱۹۹۱ ۲۶ دسامبر، ۱۹۹۱

جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی ویرایش

وزیر حزب مدت کار رئیس دولت
  لئون تروتسکی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه

(حزب کمونیست اتحاد شوروی)

۸ نوامبر، ۱۹۱۷ ۱۳ مارس، ۱۹۱۸ لو کامنف
  گئورگی چیچرین حزب کمونیست اتحاد شوروی ۹ آوریل، ۱۹۱۸ ۶ ژوئیه، ۱۹۲۳
لغو شده (۱۹۴۴–۱۹۲۳)
  آناتولی لاورنتیف حزب کمونیست اتحاد شوروی ۸ مارس، ۱۹۴۴ ۱۳ مارس، ۱۹۴۶ نیکولای شورنیک
لغو شده (۱۹۵۹–۱۹۴۶)
  میخائیل یاکوولف حزب کمونیست اتحاد شوروی ۱۶ آوریل، ۱۹۵۹ ۵ اوت، ۱۹۶۰ نیکولای ایگناتوف
نیکولای ارگانوف
  سرگئی لاپین حزب کمونیست اتحاد شوروی ۵ سپتامبر، ۱۹۶۰ ۲۰ ژوئیه، ۱۹۶۲
  میخائیل منشیکوف حزب کمونیست اتحاد شوروی ۱ فوریه، ۱۹۶۲ ۱۱ سپتامبر، ۱۹۶۸
نیکولای ایگناتوف
میخائیل یاسنوف
  آلکسی رودیونف حزب کمونیست اتحاد شوروی ۱۱ سپتامبر، ۱۹۶۸ ۷ مه، ۱۹۷۱
  فئودور تیتوف حزب کمونیست اتحاد شوروی ۷ مه، ۱۹۷۱ ۲۸ مه، ۱۹۸۲
  ولادیمیر وینوگرادف حزب کمونیست اتحاد شوروی ۲۸ مه، ۱۹۸۲ ۱۵ ژوئن، ۱۹۹۰
ولادیمیر اورلوف
ویتالی وروتنیکوف
  آندری کوزیرف کنشگر سیاسی مستقل ۱۱ اکتبر، ۱۹۹۰ ۱۶ مه، ۱۹۹۲ بوریس یلتسین

فدراسیون روسیه ویرایش

وزیر حرب مدت کار رئیس‌جمهوری
  آندری کوزیرف کنشگر سیاسی مستقل ۱۶ مه، ۱۹۹۲ ۵ ژوئیه، ۱۹۹۶ بوریس یلتسین
  یوگنی پریماکوف کنشگر سیاسی مستقل ۱۰ ژوئیه، ۱۹۹۶ ۱۱ سپتامبر، ۱۹۹۸
  ایگور ایوانوف کنشگر سیاسی مستقل ۳۰ سپتامبر، ۱۹۹۸ ۲۴ فوریه، ۲۰۰۴
ولادمیر پوتین
  سرگئی لاوروف روسیه واحد ۲۴ فوریه، ۲۰۰۴ مسئول
دمیتری مدودف
ولادمیر پوتین

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Russia's foreign policy for 1000". Archived from the original on 2014-09-27. Retrieved 2016-02-20.

پیوند به بیرون ویرایش

  پرونده‌های رسانه‌ای مربوط به Ministers of Foreign Affairs of Russia در ویکی‌انبار