فهرست وزیران دفاع ایران

(تغییرمسیر از وزیر دفاع ایران)

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یکی از وزیران کابینهٔ ایران می‌باشد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آغاز؛ «وزارت جنگ» نام داشت. در دورهٔ نخست‌وزیری محمد مصدق «وزارت دفاع ملی» نامیده شد؛ ولی با سقوط دولت او، دوباره؛ «وزارت جنگ» نام گرفت. پس از انقلاب، دیگربار؛ «وزارت دفاع ملی» نام گرفت؛ ولی مدتی بعد؛ صفت ملی از نام این نهاد حذف شد. سرانجام؛ «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» نامیده شد.

پیش از انقلاب مشروطهویرایش

پادشاهی مشروطهویرایش

جمهوری اسلامیویرایش

پانویسویرایش

 1. به نیابت حمزه میرزا حشمت‌الدوله و سپس در ۱۲۸۶ به معاونت فیروز میرزا فرمانفرما (نامه‌های حکومتی فیروز میرزا فرمانفرما، مقدمه، صفحهٔ ۲۰)، همچنین فیروز میرزا نصرت‌الدوله از ذیحجهٔ ۱۲۸۷ تا ۱۳ رجب ۱۲۸۸ ه‍. ق. وزارت لشکر (ریاست دارایی ارتش) را برعهده داشت.
 2. با لقب «سپهسالار اعظم عسکریه» (نامه‌های حکومتی فیروز میرزا فرمانفرما، مقدمه، صفحهٔ ۲۳)
 3. نامه‌های حکومتی فیروز میرزا فرمانفرما، مقدمه، صفحهٔ ۲۴
 4. او داماد صدراعظم وقت، میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان بود.
 5. درگذشت
 6. دو بار استعفا ۷ فروردین و ۷ اردیبهشت
 7. کشته شد.
 8. دستگیر شد.
 9. در این کابینه ابتدا وزیر جنگ معرفی نگردید.
 10. وزیر جنگ معرفی نشد.
 11. سرلشکر احمد وثوق به عنوان معاون وزیر دفاع ملی معرفی شد.
 12. در ۹ شهریور ۱۳۳۹ که جعفر شریف‌امامی کابینهٔ خود را معرفی کرد وزیر جنگ معرفی نگردید.
 13. سپهبد اسدالله صنیعی در ۱۳ دی ۱۳۴۹ وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی شد.
 14. ارتشبد فریدون جم در ۱۷ دی ۱۳۵۷ معرفی گردید ولی او این سمت را نپذیرفت.
 15. در سقوط پرواز هرکولس سی-۱۳۰ نیروی هوایی ارتش ایران ۱۳۶۰ جان باخت.

منابعویرایش

 • نامه‌های حکومتی فیروز میرزا فرمانفرما به کوشش فتح‌الله کشاورز
 • ذاکرحسین، عبدالرحیم، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، نشر علم، چاپ اول، ۱۳۷۷