وزارت فرهنگ

(تغییرمسیر از وزیر فرهنگ)

وزارت فرهنگ در بسیاری از دولت‌ها، یکی از وزارتخانه‌های کابینه است. وزارت فرهنگ مسئولیت ترویج فرهنگ موقعیت جغرافیایی خاص را بر عهده می گیرد. وظیفه محافظت و نگهداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، کتابخانه ها، گالری های هنری و هنر، از وظایف وزارت فرهنگ است.

نمونه‌هاویرایش

وزارتخانه‌های سابق یا منحل‌شدهویرایش

منابعویرایش