وسایل موتوری (به انگلیسی: Motor vehicle) که به آن وسایل جاده‌ای نیز گفته می‌شود به وسیله چرخ داری گفته می‌شود که بر روی ریل حرکت نمی‌کند.

بیشتری تعداد وسیله نقلیه ثبت شده در جهان در ایالات متحده با ۲۵۰ میلیون عدد است.

نیرو ویرایش

نیروی محرک وسایل موتوری می‌تواند هم از نوع موتور درون‌سوز باشد یا از نوع موتور الکتریکی باشد و همچنین می‌تواند از هر دو موتور استفاده شود که خودروی اتصال برقی دوگانه‌سوز نام دارد.

طبقه‌بندی ویرایش

با تنظیم قوانین برای وسایل موتوری این وسایل به چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند.

۱-خودرو ۲- اتوبوس ۳- موتور سیکلت ۴- خودروی بیابانگرد ۵- کامیون ۶- کامیون سبک

که طبقه‌بندی در هر کشور بر اساس قوانین آن کشور فرق دارد.

منابع ویرایش

[۱]