وسیله نقلیه تجاری

خودروی تجاری یا وسیله نقلیه تجاری نوعی خودروی موتوردار و جاده‌رو که ممکن است برای حمل بار و مسافر برای کسب و کار بکار بروند. این نوع خودرو رایجترین نوع خودرو در میان گونه‌های تولیدی می‌باشد.

مثال‌هایی برای خودروهای تجاریویرایش

منابعویرایش