وسیله نقلیه تجاری

خودروی تجاری یا وسیله نقلیه تجاری گونه‌ای خودروی موتوردار و جاده‌رو است که ممکن است برای ترابرد بار و مسافر به‌منظور کسب‌وکار به‌کار بروند. این گونه خودرو رایج‌ترین گونه‌ی خودرو در میان گونه‌های تولیدی می‌باشد.

یک وسیله نقلیه قدیمی

مثال‌هایی برای خودروهای تجاری

ویرایش

منابع

ویرایش