وشم کلاه‌سیاه
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
تیره: وشم
سرده: دمچه‌پنهان‌ها
Species: C. atrocapillus
نام علمی
Crypturellus atrocapillus

وشم کلاه‌سیاه (نام علمی: Crypturellus atrocapillus) نام یک گونه از سرده دمچه‌پنهان‌ها است.

منابعویرایش