بدخشان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از ولایت بدخشان)

بدخشان ممکن از به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: