ولت‌هاوپتشتات گرمانیا

ولتهاوپت‌شتات گرمانیا (به آلمانی: Welthauptstadt Germania) به بازسازی پیش بینی شده برلین پایتخت آلمان در دوره ناسیونال سوسیالیستی می‌پردازد که بخشی از نگاه آدولف هیتلر به آینده آلمان پس از پیروزی برنامه‌ریزی‌شده در جنگ جهانی دوم بود. آلبرت اشپر، «نخستین معمار رایش سوم»، بسیاری از نقشه‌ها را برای شهر مجدداً ساخته‌شده به عنوان ناظر شهر تهیه کرد که تنها بخش اندکی از آن بین سال‌های ۱۹۳۷–۱۹۴۳ به وقوع پیوست.

مدلی از نقشه آدولف هیتلر برای برلین فرموله شده تحت هدایت آلبرت اشپر، فلکسهاله در بالای چارچوب رو به شمال قرار دارد.

برنامه ساخت این مدل در جریان جنگ متوقف و در ادامه با شکست آلمان و سقوط برلین پایان یافت.

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Welthauptstadt_Germania