ولف ۱۰۶۱
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مارافسای
بعد ۱۶h ۳۰m ۱۸.۱s
میل -۱۲° ۳۹' ۴۵"
قدر ظاهری (V)۱۰.۱۰
مشخصات
ردهM3 V
راهنمای رنگ U-B1.17
راهنمای رنگ B-V1.59
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲۱.۰ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۹۳.۶۱ mas/yr
Dec.: -۱۱۸۴.۹۰ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲۳۶.۰۱ mas
قدر مطلق (MV)۱۱.۹۶
نام‌گذاری‌های دیگر
Gl 153-058, GJ 628, BD -12°4523, GCTP 3746.00, LHS 419, Vys 164, HIP 80824.

ولف ۱۰۶۱ یک ستاره است که در صورت فلکی مارافسای قرار دارد.

منابعویرایش