وندال‌ها

(تغییرمسیر از وندال)

وَندال‌ها یکی از قبیله‌های ژرمن بودند که در سده پنجم میلادی به سرزمین امپراتوری روم وارد شدند.

خط آبی‌رنگ، خط سیر مهاجرت وندال‌ها را نشان می‌دهد.

وندال‌ها در همان سده به مناطق گل‌ها، اسپانیا، رم و شمال آفریقا تاختند و بخشی از تمدن‌های آن سامان‌ها را نابود ساختند.

وندال‌ها پیش از ورود به آفریقا چندی در جنوب اسپانیا نشیمن گزیدند و گفته شده که نام اندلس در اسپانیا برگرفته از نام وندلوسیا (سرزمین وندال‌ها) است.

از آنجا که وندال‌ها در سال ۴۵۵ تحت فرمانروایی شاه گایسریک، شهر رم را ویران کردند، به هنگام انقلاب فرانسه که رم را مکانی آرمانی ترسیم می‌کردند، واژه وندالیسم هم‌معنی با «ویرانگری» گرفته شد و وارد زبان فرانسه و دیگر زبان‌های اروپایی شد.

شاهان وندالویرایش

  1. گودیگیسل (۳۵۹—۴۰۶)
  2. گوندریک (۴۰۷–۴۲۸)
  3. گایسریک (۴۲۸–۴۷۷)
  4. هونریک (۴۷۷–۴۸۴)
  5. گونتاموند (۴۸۴–۴۹۶)
  6. تراساموند (۴۹۶–۵۲۳)
  7. هیلدریک (۵۲۳–۵۳۰)
  8. گلیمر (۵۳۰–۵۳۴)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Vandals," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vandals&oldid=188794517 (accessed February ۵، ۲۰۰۸).