ونوس (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ونوس در اسطوره‌های رومی، ایزدبانوی عشق و زیبایی و بارآوری‌ست، اما در معانی زیر نیز کاربرد دارد: