وهشت‌آباد اردشیر (شهر باستانی)

وهشت‌آباد اردشیر جزء شهرهایی است که توسط اردشیر بابکان بنا گردیده‌است. ظاهراً این شهر در اواخر دوران ساسانی اهمیت و اعتبار خود را از دست داد اما بعدها به نام بصره آبادی از سر گرفت.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • آورزمانی، فریدون (۱۳۷۰). «شهرهای ساسانی». ماهنامهٔ فروهر. تهران: سازمان انتشارات فروهر (۳۲۵).