باز کردن منو اصلی

وَوتِر فرانکلین مرَین هِنکِلمان (به هلندی: Wouter Franklin Merijn HENKELMAN) دانشیار مطالعات هخامنشی و ایلامی در مؤسسه علمی École pratique des hautes études در پاریس است.[۱]

رسالۀ دکترای هنکلمن، «و خدایانِ دیگری که هستند، مطالعاتی دربارهٔ فرهنگ‌پذیری ایرانی-ایلامی مبتنی بر متون استحکامات پرسپولیس» بود که نسخه اصلاح شده آن را در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد.[۲]

آثارویرایش

کتاب‌ها:

  • (edited volume; with D. Burgersdijk & W.J.I. Waal), Alexander en Darius: de Macedoniër in de spiegel van het oude Nabije Oosten
  • (edited volume; with M. Kozuh, C.E. Jones & C. Woods), Extraction and Control: Studies in Honor of Matthew W. Stolper
  • The Other Gods Who Are. Studies in Elamite-Iranian Acculturation Based on the Persepolis Fortification Texts
  • (edited volume; with P. Briant & M.W. Stolper), L’archive des Fortifications de Persépolis: État des questions et perspectives de recherches
  • (edited volume; with A. Kuhrt), A Persian Perspective: Essays in Memory of Heleen Sancisi-Weerdenburg
  • (edited volume; with H. Sancisi-Weerdenburg, T. Bakır, G. Gürtekin & P. Briant), Achaemenid Anatolia. Proceedings of the first International Symposium on Anatolia in the Achaemenid Period, Bandırma 15-1۸ اوت ۱۹۹۷

مقاله فارسی:

  • هنکلمن، ووتر. «آیا کوروش پارسی بود؟». سرزمین من-ماهنامه ایرانشناسی. ترجمهٔ کامیار عبدی، مهرماه (۱۳۹۱): ۱۰۶–۱۰۷.

مقالات انگلیسی:

  • Cyrus the Persian and Darius the Elamite: a Case of Mistaken Identity

پانویسویرایش

  1. Wouter F. M. Henkelman and Mark B. Garrison, From Humban to Auramazda –Image and Text. A New Religious Landscape for the Early Persians, Deutsches Archäologisches Institut EURASIEN-ABTEILUNG, Monday, May 13th, 2013, 15:00 Berlin, Topoi-Haus Dahlem, Hittorfstraße 18, 14195 Berlin
  2. The Other Gods Who Are. Studies in Elamite-Iranian Acculturation Based on the Persepolis Fortification Texts = Achaemenid History XIV, Leiden [revised version of doctoral dissertation], 2008

منابعویرایش