وولکن به زبان رومی بوده و از خدایان جهان باستان است که یکی از دوازده خدای اصلی یونان می‌باشد .

وولکن [۱] فرزند ژوپیتر وهرا، زشت بود و از هر دو پا می لنگید اما خدای صنعت بود و دائماً در زمین با کوره و آتش سر و کار داشت .

به‌طور کلی تمام کارهای صنعتی، دستی و امور مربوط به معادن زیر نظر او بود همچنین وی خدای آهن, برنج و نقره نیز می‌باشد .

لغت وولکانو[۲] به معنی آتش فشان نیز از همین خدا آمده است .

در دست وی چکشی دیده می‌شود، کارگری و کلاهی مخروطی شکل بر سر و جامه‌ای ساده که بازو و شانه راستش از آن بیرون است بر تن دارد، دارای ریشی انبوه است که غالب خدایان از آن بی بهره‌اند . همچنین وولکن نام یکی از فرماندهان سپاه خشایارشا بوده که در جنگ با رومیان رشادتهای زیادی به خرج داد و در همانجا کشته شد


توضیحاتویرایش

  1. هفانیستوس vulcan
  2. Volcano

منابعویرایش

کتاب دائره المعارف زرین