وِیار یا گرسنگی انتخابی به هوسِ شدید نسبت به یک غذای خاص گفته می‌شود که با گرسنگی عادی متفاوت است. این وضعیت خصوصاً در زنان باردار دیده می‌شود. به ویارِ موادِ غیرخوراکی، پایکا گفته می‌شود.

بارداری

زن بارداری که دچار ویار می‌شود، از بوی بسیاری از غذاها (به ویژه غذاهای عادی)، افراد یا چیزها و حتی شوهرش بدش می‌آید. گاه نیز ممکن است به همان نسبت به برخی از خوراکها هوس کند. فهرست خوراکهای هوس‌انگیز برای زنی که ویار دارد می‌تواند بسیار تنوع داشته باشد. از برنج خشک تا ذغال چوب، می‌تواند در این فهرست جای داشته باشد.[۱]

ویارانه به غذا و خوراکی ای گفته می‌شود که توسط اقوام برای زن حامله فرستاده می‌شود.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ از خشت تا خشت. محمود کتیرایی. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 1345 تهران