ویبریوها یا خمیزهها[۱] باکتری‌هایی هستند گرم منفی و دارای مژک. معمولاً در آب دریاها و آب شور یافت می‌شوند. این جنس جزء خانواده ویبریوناسه است. اندازهٔ معمول آن‌ها ۱-۳ میکرون است، ولی گاه تا ۱۳ میکرون هم می‌رسد.

تصویر میکروسکوپی ویبریو کلرا پس از رنگ‌آمیزی گرم

این جنس بیش از ۶۰ گونهٔ مختلف دارد که سه گونهٔ آن بیماری‌زاتر از بقیه هستند:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. مصوب فرهنگستان زبان فارسی
  • میکروب‌های بیماری‌زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت‌های غذایی، دکتر ودود رضویلر، انتشارات دانشگاه تهران.
  • باکتری‌شناسی عمومی، دکتر حسن تاج‌بخش، انتشارات دانشگاه تهران.