ویره (گیاه)

ویره یا بالارونده در گیاه‌شناسی به ساقه‌ها و برگ‌های ویژه‌ای در گیاهان که شکلی نخ‌مانند دارند و برای بالا رفتن و چسبیدن و اتکا به سطوح دیگر می‌رویند، گفته می‌شود.

یک ویرهٔ پیچنده.

در قدیم نوع رستنی‌های ویره‌دار مانند کدو و هندوانه را هم ویره می‌گفتند.

منابعویرایش

برابر فارسی از: واژه‌نامهٔ علوم زیستی دکتر مرتضی عطری و لغت‌نامهٔ دهخدا