ویزنگاموت یا دیوان عالی جادوگری، نامی در دنیای هری پاتر است که در واقع، گروهی برای تصمیم گیری در رابطه با مجازات افراد گناهکار است.

از جمله اعضای این گروه می‌توان به مدیر سابق هاگوارتز، آلبوس دامبلدور و کورنیلوس فاج، وزیر سابق سحر و جادو اشاره کرد.

هری پاتر در سالی که میخواست به کلاس پنجم مدرسه هاگوارتز رود، توسط این دیوان بدلیل زیر پا گذاشتن قانون رازداری محاکمه شد، ولی به خاطر اینکه اجرای جادو به دلیل حفظ جان بوده است، تبرئه شد.