ویلیام نلسن

کشتی‌گیر آمریکایی
(تغییرمسیر از ویلیام نلسون)

ویلیام ال. نلسن، کشتی‌گیر آمریکایی دارنده نشان برنز بازی های المپیک تابستانی ۱۹۰۴ بود.

کسب مدال در المپیک
کشتی آزاد مردان
به نمایندگی از  ایالات متحده آمریکا
مدال برنز – جایگاه سوم سنت لوئیس ۱۹۰۴ مگس وزن

لینک های خارجی ویرایش