باز کردن منو اصلی

آمار رسانه‌ها

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

داده‌های زیر از حافظهٔ نهانی فراخوانی شده‌اند و آخرین بار در ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۰ به‌روزرسانی شدند. حداکثر ۵٬۰۰۰ نتیجه در حافظهٔ نهانی قابل دسترس است.

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/webp.webp۱ (۰٫۰۰۱۷۳%)۱٬۷۸۰٬۴۲۶ بایت (۱٫۷ مگابایت؛ ۰٫۰۲۱۱٪)
image/x-bmp.bmp۲ (۰٫۰۰۳۴۶%)۲٬۴۵۰٬۸۷۲ بایت (۲٫۳۴ مگابایت؛ ۰٫۰۲۹۱٪)
image/tiff.tiff، .tif۲۷ (۰٫۰۴۶۶%)۱۴٬۷۷۳٬۴۶۸ بایت (۱۴٫۰۹ مگابایت؛ ۰٫۱۷۵٪)
image/gif.gif۱٬۰۹۷ (۱٫۹%)۴۱٬۹۶۵٬۷۳۰ بایت (۴۰٫۰۲ مگابایت؛ ۰٫۴۹۹٪)
image/png.png، .apng۱۰٬۶۷۰ (۱۸٫۴%)۱٬۳۲۰٬۳۷۳٬۸۶۳ بایت (۱٫۲۳ گیگابایت؛ ۱۵٫۷٪)
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۴۲٬۸۷۹ (۷۴٫۱%)۶٬۱۹۹٬۸۵۳٬۴۹۴ بایت (۵٫۷۷ گیگابایت؛ ۷۳٫۶٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۷٬۵۸۱٬۱۹۷٬۸۵۳ بایت (۷٫۰۶ گیگابایت; ۹۰٫۱%)

طراحی‌ها (تصاویر برداری)

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/svg+xml.svg۲٬۷۶۷ (۴٫۷۸%)۲۱۶٬۲۶۲٬۱۶۲ بایت (۲۰۶٫۲۴ مگابایت؛ ۲٫۵۷٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۲۱۶٬۲۶۲٬۱۶۲ بایت (۲۰۶٫۲۴ مگابایت; ۲٫۵۷%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
audio/midi.mid، .midi، .kar۱ (۰٫۰۰۱۷۳%)۳۰۷ بایت (۳۰۷ بایت؛ ۰٫۰۰۰۰۰۳۶۵٪)
audio/wav.wav۲ (۰٫۰۰۳۴۶%)۶۲٬۲۲۹٬۶۶۰ بایت (۵۹٫۳۵ مگابایت؛ ۰٫۷۳۹٪)
audio/x-flac.flac۳ (۰٫۰۰۵۱۸%)۱۵٬۰۷۴٬۱۱۲ بایت (۱۴٫۳۸ مگابایت؛ ۰٫۱۷۹٪)
audio/mpeg.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۷ (۰٫۰۱۲۱%)۵٬۶۱۳٬۶۲۱ بایت (۵٫۳۵ مگابایت؛ ۰٫۰۶۶۷٪)
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۳۸۹ (۰٫۶۷۲%)۳۳۵٬۹۹۸٬۵۳۵ بایت (۳۲۰٫۴۳ مگابایت؛ ۳٫۹۹٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۴۱۸٬۹۱۶٬۲۳۵ بایت (۳۹۹٫۵۱ مگابایت; ۴٫۹۸%)

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۱ (۰٫۰۰۱۷۳%)۱۱٬۰۵۲٬۶۷۵ بایت (۱۰٫۵۴ مگابایت؛ ۰٫۱۳۱٪)
video/webm.webm۵ (۰٫۰۰۸۶۴%)۱۵٬۶۸۵٬۹۷۳ بایت (۱۴٫۹۶ مگابایت؛ ۰٫۱۸۶٪)
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱۹ (۰٫۰۳۲۸%)۱۵۳٬۵۷۱٬۸۴۷ بایت (۱۴۶٫۴۶ مگابایت؛ ۱٫۸۲٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۱۸۰٬۳۱۰٬۴۹۵ بایت (۱۷۱٫۹۶ مگابایت; ۲٫۱۴%)

دفتر

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/pdf.pdf۱۰ (۰٫۰۱۷۳%)۲۱٬۴۲۷٬۰۷۲ بایت (۲۰٫۴۳ مگابایت؛ ۰٫۲۵۵٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۲۱٬۴۲۷٬۰۷۲ بایت (۲۰٫۴۳ مگابایت; ۰٫۲۵۵%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۸٬۴۱۸٬۱۱۳٬۸۱۷ بایت (۷٫۸۴ گیگابایت)