اختیارات گروه‌های کاربری

فهرست زیر شامل گروه‌های کاربری تعریف شده در این ویکی و اختیارات داده شده به آن‌ها است. اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از آنها را در اختیارات گروه‌های کاربری بیابید.

 • اختیارات داده‌شده
 • اختیارات گرفته‌شده
گروهدسترسی‌ها
(همه)
 • ادغام حساب‌های کاربری آن‌ها (centralauth-merge)
 • از میانای آزمایش مقیاس‌گذاری وی‌آی‌پی‌اس Special:VipsTest استفاده کنید (vipsscaler-test)
 • استفاده از رابط برنامه‌نویسی نوشتن (writeapi)
 • ایجاد حساب‌های کاربری (createaccount)
 • ایجاد صفحه‌های بحث (createtalk)
 • خواندن صفحه (read)
 • داده‌های خصوصی خود را ببینید (مانند آدرس ایمیل و نام واقعی) (viewmyprivateinfo)
 • داده‌های خصوصی خود را ویرایش کنید (مانند آدرس ایمیل و نام واقعی) (editmyprivateinfo)
 • ساختن نشانی‌های کوتاه (urlshortener-create-url)
 • فهرست پیگیری‌های خود را ببینید (viewmywatchlist)
 • فهرست پیگیری‌های خود را ویرایش کنید. (توجه داشته باشید که برخی از اقدامات حتی بدون این دسترسی هم صفحات را به فهرست اضافه می‌کنند). (editmywatchlist)
 • مخفی‌کردن مبحث‌ها و ارسال‌های بحث ساختارمند (flow-hide)
 • ویرایش ترجیحات خود (editmyoptions)
 • ویرایش صفحه (edit)
ویرایشگران پالایهٔ خرابکاری
(فهرست اعضا)
 • تغییر پالایهٔ ویرایش (abusefilter-modify)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • مشاهدهٔ پالایه ویرایش (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • واگردانی تمام تغییرات توسط یک پالایهٔ ویرایش (abusefilter-revert)
 • ویرایش پالایه‌های خرابکاری دارای اقدامات محدودکننده (abusefilter-modify-restricted)
سازندگان حساب کاربری
(فهرست اعضا)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
کاربران تأییدشدهٔ خودکار
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • تنظیم مجدد انجام‌نشده‌ها یا ویدئوهای فراکدشده اعمال شد. در نتیجه مجدداً آنها در صف کار قرار گرفتند. (transcode-reset)
 • ذخیره کردن کتاب‌ها به صورت یک صفحه عمومی (collectionsaveascommunitypage)
 • ذخیره کردن کتاب‌ها به صورت یک صفحهٔ کاربری (collectionsaveasuserpage)
 • مشاهدهٔ اطلاعات در مورد فعالیت فراکد (transcode-status)
 • ویرایش ارسال‌های سایر کاربران در بحث‌های ساختارمند (flow-edit-post)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
گشت خودکار
(فهرست اعضا)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • مشاهدهٔ پالایه ویرایش (abusefilter-view)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
ربات‌ها
(فهرست اعضا)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • استفاده از رابط برنامه‌نویسی نوشتن (writeapi)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • به‌عنوان یک فرایند خودکار در نظر گرفته شود (bot)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • ویرایش جزئی صفحه‌های بحث به شکلی که باعث اعلان پیغام تازه نشود (nominornewtalk)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
مدیران رباتیک
(فهرست اعضا)
 • احیای صفحات (undelete)
 • ادغام تاریخچهٔ صفحات (mergehistory)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • حذف صفحات (delete)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
دیوان‌سالاران
(فهرست اعضا)
بازرسان کاربر
(فهرست اعضا)
 • بازرسی نشانی‌های آی‌پی و دیگر اطلاعات کاربر (checkuser)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • مشاهدهٔ اطلاعات خصوصی در سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-privatedetails)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ بازرسی کاربر (checkuser-log)
 • نمایش جزئیات خصوصی سیاههٔ دسترسی به پالایهٔ سوءاستفاده (abusefilter-privatedetails-log)
کاربران تأییدشده
(فهرست اعضا)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • تنظیم مجدد انجام‌نشده‌ها یا ویدئوهای فراکدشده اعمال شد. در نتیجه مجدداً آنها در صف کار قرار گرفتند. (transcode-reset)
 • ذخیره کردن کتاب‌ها به صورت یک صفحه عمومی (collectionsaveascommunitypage)
 • ذخیره کردن کتاب‌ها به صورت یک صفحهٔ کاربری (collectionsaveasuserpage)
 • مشاهدهٔ اطلاعات در مورد فعالیت فراکد (transcode-status)
 • ویرایش ارسال‌های سایر کاربران در بحث‌های ساختارمند (flow-edit-post)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
ویکی‌بان‌ها
(فهرست اعضا)
 • ادغام تاریخچهٔ صفحات (mergehistory)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که پیش از این توسط همان کاربر بارگذاری شده‌است (reupload-own)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • بازبینی خودکار در واگردانی (autoreviewrestore)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • حذف صفحات (delete)
 • حذف مبحث‌ها و ارسال‌های بحث‌های ساختارمند (flow-delete)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «باکیفیت» (validate)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «بررسی‌شده» (review)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ پالایه ویرایش (abusefilter-view)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
 • گشت زدن به ویرایش‌های دیگران (patrol)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
کاربران تأییدشدهٔ پایدار
(فهرست اعضا)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
انتقال‌دهندگان پایدار
(فهرست اعضا)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • حذف تغییرمسیرهای تک‌نسخه‌ای (delete-redirect)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
ربات‌های بحث‌های ساختارمند
(فهرست اعضا)
 • ایجاد صفحه‌های صفحه بحث ساختارمند در هر جا (flow-create-board)
بازبین‌های تصویر
(فهرست اعضا)
 • انتقال پرونده‌ها (movefile)
 • حذف صفحات (delete)
درون‌ریزان
(فهرست اعضا)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • واردکردن صفحه از طریق بارگذاری پرونده (importupload)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
مدیران رابط کاربری
(فهرست اعضا)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • ویرایش صفحه‌های CSS دیگر کاربرها (editusercss)
 • ویرایش صفحه‌های JS دیگر کاربرها (edituserjs)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش پرونده‌های JSON دیگر کاربرها (edituserjson)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی
(فهرست اعضا)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • گذر از قطع دسترسی خودکار خروجی‌های TOR (torunblocked)
پنهانگران
(فهرست اعضا)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • قطع دسترسی کاربر و پنهان کردن آن از دید عموم (hideuser)
 • مشاهده و احیای ویرایش‌هایی که از کاربران پنهان شده‌اند (suppressrevision)
 • مشاهدهٔ سیاهه‌های خصوصی (suppressionlog)
 • مشاهدهٔ موارد پنهان سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hidden-log)
 • پنهان کردن موارد سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hide-log)
گشت‌زنان
(فهرست اعضا)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «باکیفیت» (validate)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «بررسی‌شده» (review)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • مشاهدهٔ پالایه ویرایش (abusefilter-view)
 • گشت زدن به ویرایش‌های دیگران (patrol)
مدیران اشتراک فشاری
(فهرست اعضا)
 • مدیریت تمام اشتراکات فشاری (manage-all-push-subscriptions)
بازبینی‌کنندگان
(فهرست اعضا)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «بررسی‌شده» (review)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
واگردانان
(فهرست اعضا)
 • بازبینی خودکار در واگردانی (autoreviewrestore)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
ویکیبدان
(فهرست اعضا)
 • ایجاد اجباری یک حساب محلی برای یک حساب سراسری (centralauth-createlocal)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • حذف صفحه‌های دارای تاریخچهٔ بزرگ (bigdelete)
 • ویرایش تمام اختیارات کاربرها (userrights)
فرونشانندگان
(فهرست اعضا)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • فرونشانی مبحث‌ها و پست‌ها بحث‌های ساختارمند (flow-suppress)
 • قطع دسترسی کاربر و پنهان کردن آن از دید عموم (hideuser)
 • مشاهده و احیای ویرایش‌هایی که از کاربران پنهان شده‌اند (suppressrevision)
 • مشاهده نسخه‌هایی که از کاربران مخفی شده‌اند (viewsuppressed)
 • مشاهدهٔ سیاهه‌های خصوصی (suppressionlog)
 • مشاهدهٔ موارد پنهان سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hidden-log)
 • پنهان کردن موارد سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hide-log)
مدیران
(فهرست اعضا)
 • احیای صفحات (undelete)
 • ادغام تاریخچهٔ صفحات (mergehistory)
 • ارسال یکجای یک پیام به چندین کاربر (massmessage)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • انتقال صفحه‌های کاربری سرشاخه (move-rootuserpages)
 • انتقال پرونده‌ها (movefile)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • ایجاد اجباری یک حساب محلی برای یک حساب سراسری (centralauth-createlocal)
 • ایجاد حساب‌های کاربری (createaccount)
 • ایجاد و غیرفعال کردن برچسب‌ها (managechangetags)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • باطل‌کردن محلی پرونده‌های مشترک (reupload-shared)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • تعریف مربی کاربر (setmentor)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • تغییر پالایهٔ ویرایش (abusefilter-modify)
 • تنظیم مجدد انجام‌نشده‌ها یا ویدئوهای فراکدشده اعمال شد. در نتیجه مجدداً آنها در صف کار قرار گرفتند. (transcode-reset)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • حذف برچسب‌ها از پایگاه داده (deletechangetags)
 • حذف دسته‌جمعی صفحات (nuke)
 • حذف صفحات (delete)
 • حذف مبحث‌ها و ارسال‌های بحث‌های ساختارمند (flow-delete)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • ساختن نشانی‌های کوتاه (urlshortener-create-url)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «باکیفیت» (validate)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «بررسی‌شده» (review)
 • علامت زدن ویرایش‌های واگردانی‌شده به عنوان ویرایش ربات (markbotedits)
 • علامت‌گذاری مبحث‌های بحث‌های ساختارمند به عنوان برطرف‌شده (flow-lock)
 • غیرفعال کردن قطع دسترسی‌های سراسری به طور محلی (globalblock-whitelist)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • قطع دسترسی دیگر کاربران برای ارسال ایمیل (blockemail)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • مشاهدهٔ اطلاعات در مورد فعالیت فراکد (transcode-status)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌های بازبینی نشده (unreviewedpages)
 • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌هایی که پی‌گیری نمی‌شوند (unwatchedpages)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ پالایه ویرایش (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان (titleblacklistlog)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
 • واگردانی تمام تغییرات توسط یک پالایهٔ ویرایش (abusefilter-revert)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • ویرایش ارسال‌های سایر کاربران در بحث‌های ساختارمند (flow-edit-post)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
 • ویرایش مدل محتوای یک صفحه (editcontentmodel)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش پالایه‌های خرابکاری دارای اقدامات محدودکننده (abusefilter-modify-restricted)
 • ویرایش پرونده‌های JSON دیگر کاربرها (edituserjson)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • پیکربندی کردن نحوهٔ انتخاب و نمایش نسخهٔ پایدار (stablesettings)
 • گذر از بررسی عبارات سردرگم‌کننده (override-antispoof)
 • گشت زدن به ویرایش‌های دیگران (patrol)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • می‌تواند این گروه‌ها را اضافه کند: واگردانان، گشت خودکار، کاربران تأییدشده، گشت‌زنان، کاربران تأییدشدهٔ پایدار، ویکی‌بان‌ها، انتقال‌دهندگان پایدار، معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی و بازبینی‌کنندگان
 • می‌تواند این گروه‌ها را حذف کند: واگردانان، گشت خودکار، کاربران تأییدشده، گشت‌زنان، کاربران تأییدشدهٔ پایدار، انتقال‌دهندگان پایدار، معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی و بازبینی‌کنندگان
ویرایشگران الگو
(فهرست اعضا)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
واردکنندگان تراویکی
(فهرست اعضا)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
کاربران
(فهرست اعضا)
 • ارسال ایمیل به دیگر کاربران (sendemail)
 • استفاده از رابط برنامه‌نویسی نوشتن (writeapi)
 • افزودن یا حذف برچسب قراردادی بر روی نسخه یا سیاهه ورودی‌ها (changetags)
 • انتقال صفحه‌های کاربری سرشاخه (move-rootuserpages)
 • ایجاد صفحه (در مورد صفحه‌های غیر بحث) (createpage)
 • ایجاد صفحه‌های بحث (createtalk)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که پیش از این توسط همان کاربر بارگذاری شده‌است (reupload-own)
 • تائید برچسب بر روی تغییرات یک نفر (applychangetags)
 • خواندن صفحه (read)
 • دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه (spamblacklistlog)
 • علامت زدن ویرایش‌ها به عنوان جزئی (minoredit)
 • علامت‌گذاری مبحث‌های بحث‌های ساختارمند به عنوان برطرف‌شده (flow-lock)
 • مدیریت OAuthهای اعطاشده (mwoauthmanagemygrants)
 • ویرایش صفحه (edit)
 • پاک‌کردن میانگیر صفحه (purge)
 • پرونده‌های JSON کاربری خود را ویرایش کنید (editmyuserjson)
 • پرونده‌های جاوااسکریپت کاربری خود را ویرایش کنید (editmyuserjs)
 • پرونده‌های سی‌اس‌اس کاربری خود را ویرایش کنید (editmyusercss)

محدودیت فضای نام

فضای نامدسترسی(های) مجاز کاربر برای ویرایش
(مقاله)
 • علامت زدن ویرایش‌ها به عنوان جزئی (minoredit)
مدیاویکی
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
ابزار
 • ویرایش صفحه‌های جاوااسکریپت و سی‌اس‌اس ابزار (gadgets-edit)
توضیحات ابزار
 • ویرایش تنظیمات ابزارها (gadgets-definition-edit)