تاریخچهٔ صفحه

‏۵ دسامبر ۲۰۱۹

‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۹

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۹ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹

‏۷ آوریل ۲۰۱۹

‏۱۹ مارس ۲۰۱۹

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹

‏۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۸ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۹ مارس ۲۰۱۸

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۳۰ مارس ۲۰۱۷

‏۲۹ مارس ۲۰۱۷

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ مارس ۲۰۱۶

‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶

‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵

‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵

 • Orbit1980

  ←‏کاربرد

  ‏۰۹:۵۱

  +۶٬۲۴۵

 • Orbit1980

  ←‏کاربرد

  ‏۰۸:۲۴

  +۳٬۲۱۸

‏۲۳ اوت ۲۰۱۵

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۵

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۵

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵

۵۰ مورد قدیمی‌تر