تاریخچهٔ صفحه

‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۰

‏۳ نوامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ مارس ۲۰۱۸

‏۸ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴

‏۶ آوریل ۲۰۱۴

 • Akbarmajidi

  ←‏الگوریتم کنترل ازدحام

  ‏۱۹:۳۷

 • Akbarmajidi

  ←‏الگوریتم کنترل ازدحام

  ‏۱۹:۳۶

  +۲۴۸

‏۲۱ آوریل ۲۰۱۳

‏۹ مارس ۲۰۱۳

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳

‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۲

‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۲

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲

‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۲

‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۲

‏۲۳ آوریل ۲۰۱۲

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۲