تفاوت میان نسخه‌های «دنباله‌دار»

معادل هیروگلیف ستاره دنباله دار "nhh-star" است که واژه "nhh" در هیروگلیف به معنی موبلند است.
وقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود، دُم آن شروع به رشد می کند و با نزدیک شدن به زمین، بلند و بلندتر می شود. مفهوم گیاه در حال بلند شدن یا موی بلند نیز به همین پدیده اشاره می کند.
 
برخی از دنباله‌دارها به یادبود کاشف آن نامگذاری می‌شود. مثلاً [[دنباله‌دار اوترما]] (Comet oterma) یا دیگر همکارانش [[دنباله‌دار ایکیا سکی]] (Comet Ikya - Seki) (ایکیا و سکی) که همنام کاشفان خود هستند.
برخی از دنباله‌دارها بر اساس سال کشفشان نامگذاری شده‌اند. مثلاً [[۱۹۷۱آ]] اولین دنباله‌داری بود که در سال ۱۹۷۱ میلادی کشف شد و همینطور [[۱۹۷۱ب]] دنباله‌دار کشف شده بعدی در آن سال بود و غیره.
۷

ویرایش