تفاوت میان نسخه‌های «دنباله‌دار»

== انواع دنباله‌ها ==
در دنباله‌دارها دو نوع دنباله وجود دارد: دنباله [[غبار]] و دنباله [[گاز یونیزه]](پلاسما).
معتبرترین نظریه ثبت شده در کتب تاریخی <ref>مجمع البحرین- الشیخ الطریحی- مطبعة الآداب- النجف الاشرف- المجلد الثانی ص 162</ref>در مورد دُم دنباله دارها، متعلق به حضرت [[علی بن ابی‌طالب]] (ع) است که می فرمایند: "برای این ستاره ها که در آسمان هستند شهرهایی هست مانند شهرهای روی زمین، که هر شهری مربوط به دو ستون از نور است که طول این ستونها در آسمان معادل با پیمایش مسیری ظرف 250 سال است."
این نظریه شامل دو بخش است که هر دوی آنها به اثبات رسیده است:
• بخش اول که گویای وجود نواحی تجمع ستاره های دنباله دار است و احتمالا به مناطق [[کمربند کویپر]] و [[ابر اورت]] اشاره دارد.
۷

ویرایش