اساطیر ایرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
=== آمیختگی تاریخ اساطیری و تاریخ واقعی ===
[[Image:SchoolOfTabriz4.jpg|thumb|left|210px|<sub>نبرد [[اسفندیار]] با گرگ ها در جریان هفت خوان. اسفندیار شاهزاده ای کیانی است که به روایتی دارای رویین تنی بوده</sub>.]]
ابن دوره مربوط به زمانی می شود که روایت اسطیری ایرانی با داده های تاریخی ملموس مانند سنگ نبشته ها و متون یونانی منطبق می شود. یعنی سقوط ایران بدست اسکندر. با اینحال روایت ایرانی دوران حکومت اسکندر و [[یونان]]یان را بسیار کوتاه دانسته، هیچ زمانی برای [[سلوکیان]] فرض نکرده و دوره چهارصد و پنجاه ساله فرمانروایی خاندان اشکانی را تنها دویست سال برآورد کرده است. داده های پایانی دوران [[اشکانیان]] در اساطیر ایران به نبرد [[اردوان پنجم]] و شاهزاده پارسی یعنی [[اردشیر بابکان]] پرداخته که با آنچه در متون لاتین و ارمنی آمده یکیست. بعد از آن دوره [[ساسانی]] آغاز می شود که برآمده از تبار کیانیان معرفی می شوند.