اساطیر ایرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

== تاریخ اساطیری ایران ==
=== پیشدادیان ===
[[Image:SchoolOfTabriz4.jpg|thumb|left|210px220px|<sub>نبرد [[اسفندیار]] با گرگ ها در جریان هفت خوان. اسفندیار شاهزاده ای کیانی است که به روایتی دارای رویین تنی بوده</sub>.]]
{{اصلی|پیشدادیان}}
پیشدادیان اولین سلسله تاریخ ایران بنابر متون اساطیری هستند که نسبتشان به [[کیومرث]] می رسد. این سلسله از شاهان که آغاز تمدن بشری را برای ایرانیان آورده اند و توانستند آتش و بهره گیری از فلزات و سایر جانداران و اسیر نمودن [[دیو]]ان را در کارنامه خود ثبت کنند. از کیومرث آغاز و به [[گرشاسپ]] ختم می شود. با اینحال تمامی این ها در اوستا شخصیت های اساطیری و در متون زرتشتی دوره ساسانی خدایان ایزدر نژادند. اما در شاهنامه صرفا شاهانی هستند که فره ایزدی دارند. روایت [[فردوسی]] در شاهنامه از تبار پیشدادیان با موازین فکری اسلامی منطبق تر شده است.
 
=== آمیختگی تاریخ اساطیری و تاریخ واقعی ===
 
[[Image:SchoolOfTabriz4.jpg|thumb|left|210px|<sub>نبرد [[اسفندیار]] با گرگ ها در جریان هفت خوان. اسفندیار شاهزاده ای کیانی است که به روایتی دارای رویین تنی بوده</sub>.]]
ابن دوره مربوط به زمانی می شود که روایت اسطیری ایرانی با داده های تاریخی ملموس مانند سنگ نبشته ها و متون یونانی منطبق می شود. یعنی سقوط ایران بدست اسکندر. با اینحال روایت ایرانی دوران حکومت اسکندر و [[یونان]]یان را بسیار کوتاه دانسته، هیچ زمانی برای [[سلوکیان]] فرض نکرده و دوره چهارصد و پنجاه ساله فرمانروایی خاندان اشکانی را تنها دویست سال برآورد کرده است. داده های پایانی دوران [[اشکانیان]] در اساطیر ایران به نبرد [[اردوان پنجم]] و شاهزاده پارسی یعنی [[اردشیر بابکان]] پرداخته که با آنچه در متون لاتین و ارمنی آمده یکیست. بعد از آن دوره [[ساسانی]] آغاز می شود که برآمده از تبار کیانیان معرفی می شوند.